DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1877 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 192 —


I. razdobje u površini od 6,110*44 rali sa 153,795 Norm. hvati
II. „ „ „ 3,448-23 „ „ 158,948 „
III „ „ „ 2,487-95 „ „ 159,723 „
IV. „ „ „ 3,053-31 „ „ 226,714 „
V. „ „ n 2,997-62 . „ 299,836 „
VI.
„ „ „ 2,938-77 „ „ 290,520 ,
Uzgoj bukove visoke šume sa 100-god. obhođajora obuziralje:
obrasle površine 28,041*08 jutara
sa . . 564,770 N. hv. drvne zalihe
čistine . . . 1,463-26 jutara
neplodna zemljišta 529*33 „
Ukupno . 30,033.67 jutara;
što se pako dobe tiče nalazimo:
1— 20-godišnje 3,996-96 jutara
21— 40 „ 7,384-70 „
41— 60 „ 653-33 „
61— 80 „ 236-49 „
81~100-godišnje i preko 15,769-60 „
a glavni dobitak za 5 dvađesetgodišnjih razdobja je sliedeći:


I. razdobje u površini 6,173´82 jut, sa 182,131 N. hv.
II. „ n 3,971-74 „ „ 162,036 „ „
III. „ „ 6,083-03 , „ 287,451 „ „
IV. „ „ 6,049-12 „ „ 340,254 „ „
V. „ „ 5,964-53 „ „ 340,282 „ „
dobitka.
Jasenova pako visoka šuma sa 80-godišnjom obhođnjom imala je
obrasle površine 1,808´10 jutara sa 32,137 Nor.
hv. drvne zalihe,
čistine . . . 284´26 jutara
Ukupno . 2,092-36 jutara ;
a po dobi nalazimo:
1 20-godišnje 228-94 jutara
21—40 „ 294-92 „
41-60 „ 18-55 „
61—80-godišnje i preko 1,265*69 jutara površine.


Dobitak pako za 4 dvadesetgodišnja razdobja jest ovaj:


I. razdobje u povr. 534*03 jut sa 12189 N. hv.
II. » n 427-20 . „ 12483 « .