DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1877 str. 62     <-- 62 -->        PDF

- 194


obrasla površina 20,441*31 jut. sa 515,702 nrm. hv. drvne zalihe
čistina . . . 1,134´64 jutara
neplodno zemlj. 382*91 „


Ukupno 21,958*86 jutara.


Izlueenjera gore spomenutih ploha postaje obzirom na dobne
odnošaje u pojedinih razredih stanje bolje, imade naime:


1— 20-godišnje 1,621*20 jut.
21— 40 „ 2,161-41 „
41— 60 „ 653-33 „
61-80 „ 235-77 „
81—100 „ i više 15,769´60 jutara.


IzlučiV one gospodarstvene sastojine iz uzgoja bukove visoke
šume, u kojih su odnošaji dobnih razreda preveliki, pokazuje se
još veća korist obzirom na jednakost dohođka, koji je kod bukove
visoke šume sada ovaj:


I. razdobje u površini 607324 jut. sa 171,078 N. hv. dobitka
II. „ „ 3952-46 „ „ 160,089 „ „
III. „ n 3473-00 „ „ 160,483 „ „
IV. „ „ 3560-59 „ „ 172,868 „ „
V. „ n 3381-02 „ „ 174,629 „ „
Najveća razlika u dobitku pojedinih perioda iznosi u ovom
uzgojnom razredu 14,540 normalni hvati, dočim je prije izlučenja
ona iznosila 178,246 norm. hv.


Time što su izlućeua četiri gospodarska odjela u cielom i neki
dielovi petoga razreda, bitno se je promienila i vrst uzgoja „sitno
šume" ovdje nalazimo sada:


obrasle površine 10,409*19 jut. sa 81,294 N. hv. zalihe
čistine iznose 397*54 „
neplodnoga zem. 196*65 „


Ukupno 11,003*38 jutara.


Eazredi sitne šume obsižu obzirom na dobu u gospodarskih
ođjelib sljedeće površine:


1—10-godišnje 433*81 jutara
11—20 „ 2163-84 „
21—30 „ 4148-24 „
31—40 „ 3663*30 „


dobitak pako usljed povećane površine sitne šume jest sljedeći: