DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1877 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 196 —


glavnoga iiMtka nnzgrednoga


Godine 1873/4 24,576-53 N. hv. 872´00 N. hv.


1874/5 20,370-27 „ , 1649-88 „ „


1875/6 16,995-79 „ „ 1906-09 „ „


1876/7 . . . . . 12,668-52 „ . 1896-23 „ „


Užitak u 4 godine dakle . . 74,611´10 N. hv. 6324-20 N. hv.


Pripadajuća sieća u 4 godine 88,207-80 „ „ 8052*40 „ ,


dakle seje premalo uživalo za 13,596-70 N. hv. 1728´20 N. hv.


ili ukupno premalo ... . 15,324*90 norm. hvati.


Valja iztražiti. zašto je tih 15,324-90 norm. hvati drva, koji
potiču od generalne bilanze prištedjeno, jer nije kod nijednog uredjenoga
šumarskoga posjeda, a imenito kod šumskoga veleposjeda
gdje su toli znatni použitci i hrastovine, dovoljno samo znati, da se
njeke goaine ima sad manje, njeke sad opet više sjeći, već je neobhodno
nuždno upoznati u kojoj vrsti uzgoja i u kojem
razredu suvišak ili manjak dolazi, da se prema tome
užitak poveća ili smanji, te da se šuma pravilnom stanju privede.


Spomenute okolnosti razjasniti će slieđeći izkaz, koji nam ^lO^
jedince pokazuje, da je u hrastovoj vis. šnmi 3,413-90 n. hv. vise´


„ „ bukovoj „ „ 7,633*60 „ „ m.


„ „ jasenovoj „ „ 1,884-40 „ „ „


nizkoj „ „ 11,687-47 „ „ „


« n


proređjivanjem 1,789-44 „ „ „


rt r>


„ „ po šumskih šteta 4,256*10 n. hv. više
uživano, te je odtuda i gore spomenuta prišteda od 15,524*90 normalnih
hvati nastala.


Potanje nam valja razjasniti prištednju od 11,687*47 normalni
hvati, koja se pokazuje kod uzgoja sitne šume.


Prištednja ta proizlazi odtuda, što se je sa čitava četiri gospodarska
odjela i njekim dielom petoga u ukupnoj površini od 8074´8l
jutara tečajem prvih četiri godina faktično kao sa bukovom visokom
šumom gospodarilo, dočim su pri sastavljanju bilance i spomenuti
odiel kao sitna šuma u račun uzeti, premda se od sada tek š njimi
kao sa sitnom šumom gospodariti imade.


U koliko nam se užitak bukove visoke šume na ovoj površini
manjim ukazuje, u toliko pak odgovara veća zaliha drva u sitnoj
šumi, te otud ona prištednja, koja će se postepeno po potriebi
potrošiti.