DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1877 str. 65     <-- 65 -->        PDF

197


Prihod po razvrstbi drva tek je u posljednjih dvajuh godinah
razlučen, te je uživano osim šumskih šteta:


Godine.


Godine.


1875/6 N. hv. 1876/7 N. hv.
hrastovog kalanog drva 1.340*58 „ „ 843-94 „ „
za građju i rezbarstvo . 1.743-88 „ „ 1210-78 „ „
drva za gorivo . . . 12.890-40 , „ 9565-20 „ „
nuzgrednih užitaka . . 1.863-22 . „ 1881-05 „Ukupno 17.838-08 N. hv. 13,500-97 N. hv.


Posto se drva u vlastitoj režiji ne izradjuju a premjerivanje
biva samo kod ovlaštenika, to se svi podatci o razvrstbi drva osnivaju
na onoj procjeni, koju izvađjaju pojedini kotar, šumari kod
primanja i doznačivanja stabala, prije nego li sastave sječni red.
Drva se potroši najviše na ovlaštenike, kojih imade preko 6000,
zatim na obćine, crkve i škole. Prošle godine 1876/7 bijaše sliedeći
proračun za podavanje drva:


drvo


Kalanog 1 ^^ ^^^i^ 1 Ukup


za po-^
^´"^=´ 1 barija trebe | ^^


gorivo
prometara
stornili metara
metara


a) za ovlaštenike uz limito . . . 2500 57.820 600 45887-17


b) poklon obćinaffi, crkvam, školam
, pogoreleem 417-95 2500 14.760 1510 15343-32


c) za prodaju na panju uz podpunu
pristojbu 294.9-07 261453 10937-79 95 13753-33


Ukupno . . . 3367 02 7614-53 83508-79 2205 74983-82


Podavanja slagala su se proračunom, samo je kod točke b)
taj proračun nješto prekoračen, a to s toga, što je u Krajini riee
„badava" osobito udomljena. Kod točke a) pokazao se suvišaL jer
je limitna ciena ove godine tek prvi put uvedena. Ova ciena, jedino
za ovlaštenike valjana, ovako je po zastupstvu ustanovljena:


Gradjevno i gorivo drvo 30Vo o^ ^^^´^ ^^^^^
letve i žirovina . . . 30% „ » ^
paša lOVo n « »
14