DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1877 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Za hrastovo kalano drvo nije ustanovljena manja ciena, jer
bi se u tom slučaju bilo bojati silnih prošnja i zalitjevanja, sto bi
sve lahko moglo biti i povodom spekulaciji.


Prodaja uz podpunu cienu pod točkom c) odredjenih drva
zbog nepovoljnih okolnostih neizpuni se, nego se samo u veliko
prodalo :


hrastovog kalanog drva 2204.88 metra
hrastovine za rezbariju 1541.89 „
kao goriva drva 3884.44 „


Ukupno . 7631.21 metra
za svotu od 26.944 for. 18 nove. dobilo, to jest poprieko 3 for.
53 nove. od metra.


U obće je prodaja gorivog i gradjevnog drva, te liesa za sada
još samo mjestna, veća trgovina može se očekivati jedino sa kalanim
drvom, a svakogodišnji suvišci gorivoga, gradjevnoga drva i liesa,
jedino bi se mogli izvažati već željenom krajiškom željeznicom.


Vriedno je spomena, da se na njemačke i druge duge. koje se
u Podravini u velikom prave, ovdje u Posavini slabo tko osvrće. Ja
si to tumačim tako. sto se samo jedna trgovačka cesta t. j . Sava
u račun uzeti može. te žalim, da se ovdje manje cieni hrast sa
većim dimenzijami. no manjom kalavosti, nego li ondje, gdje se
duge proizvode.


U ovom pogledu nebi ništa promienila krajiška željeznica u
] svom glavnom pravcu od iztoka praraa zapadu, već bi se tomu
i jedino doskočilo s ogrankom pruge, Vinkovci-Dalj, koja bi nas sa


Dunavom ili bar Dravom spajala, jer bačvarsko drvo pravu vried>
nost imade u sjevernom dielu Monarkije i u Njemačkoj, dočim nas
; Sava i željeznička osnova prema zapadu u doticaj stavlja sa zem-
Ijarai, gdje se mnogo francezkih duga troši, koja okolnost upravo
i unapredjuje produkciju ove vrsti duga.


Da se proizvadjanje bačvarskoga drva uvede, željeti bi bilo i
s toga, što bi domaći radnici pri tom primjerenu zaslugu imali —
no morala bi se ustanoviti i druga ciena za kalano drvo manje


; vrsti. Za jedno vedro treba popriečno po 4 kub. stope kalanog drva
pošto je pak sad ciena 1 kub. stope kalanog drva po 24 novč. to
trgovac s drvi za sada nemože tih duga proizvađjafci.


Upravu šuma vodi gospodarski ured, kome su 3 kotarska šumara,
kao upravitelji gospodarstva podčinjena, u samom pako uredu je nad