DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1877 str. 67     <-- 67 -->        PDF

— 199 šumar
kao upravitelj, zatim kontrolor i ujedao raeunavodja, jedaa
akcesista i điievnicar.


Činovnici dobivaju u obće, osim male razlike u paušalu, ista
beriva, koja su i za šumarsko osoblje državnih suma ustanovljena.
Do sada se je pokazao premalen broj kotara t. j . šumarijab, nu toj
okolnosti moći će se tek u buduće pomoći, premda je željeti da se
zbog silnih kulturnih radnjah, žto prije ustanovi veći broj kotara.


Šumarski mjernik radio je više od godine dana u šumah, no
kad bi imenovan predstojnikom njekoga šum. ureda u Ugarskoj,
zahvali se na zbilja nezahvalnoj službi. Malo je nade, da će se to
upražnjeno mjesto popuniti. — Osoblje za čuvanje šuma sastoji iz 30
lugara i 2 stalna pomoćnika. Ove godine podvrglo se je to osoblje
izpitu, nu samo jih je 19 zahtjevom odgovorilo. Pošto se pako još
i drugi kandidati izpitu podvrgli, te stranom dobar uspjeh pokazali,
to je slabije pomoćno osoblje s boljimi vanjskim! kandidati zamienjeno,
đoeim je nješto bolji dio za opetovani izpit predbilježen.


U godišnjem dohodku pokazao se do sada neki suvišak, te
zastupstvo odredi, da se taj višak upotriebi u javne svrhe.
U zaključnom godišnjem računu za god. 1876, navedene su
osim ostalih sliedeće točke, koje će u mnogih potankostih razjasniti.


Prihod:


Kamati od glavnice 3742 for. — nvč.


Za prodana drva uz limito i podpunu cienu . 63707 „ 20 „


Za u zakup date čistine 886 „ 14 „


Odšteta za šumske kvarove 5545 „ 57 ,,


Takse kod naknadnoga mierenja 228 „ 77 „


IznajmJjenje lova 113 „ 30 „


ribolova 180 „ — „


Dohodak od šiške 505 „ — «


Najam od sgrada 374 „ 63 „


Od ciglane . . 55 „ — »


R a z h 0 d:
Porez > 8821 for. 84 nvč
Nagrada starešini ^^^ n ~ »
Gospodarski odbor ^31 , 88 »
Zastupstvo 914 „ 76 „
Plaća činovnikom 4949 „ 98 „
Putni paušali 1^83 , 32 „