DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1877 str. 68     <-- 68 -->        PDF

- 200 —
Stanarina . . . . . 475 for. 4 mL


Za lugare i poslužnike 10554 „ 21 „


Za šumarske suplente 1482 „ 96 „


Paušal za pisarnu 264 „ 45 „


Poštarina, brzojav i novine 416 „ 36 „


Tiskanice 201 „ 53 ,


Sprave za mjerenje i risanje 344 „ 72 „


Iznoz gorivog drva 3382 „ 50 „


Popravak sgrađa 470 „ 71 „


Kulturne radnje za god. 1875/6 9650 „ 96 „


„ 1876/7 7122 „ 91 „
Za obćinu i bkolu 626 ^ 99 ^
Za mostove i ceste 4000 „ — „
Obćini zajam 500 „ — „
Prinos k troškovim poslanstva za željeznicu . 400 „ — „
Pristojbe za prenos posjeda sgrada ... . 49 „ 4 „
Nadnica pri šum. gospodarstvu 387 for. — nvć.
i t. đ., i t. d.


Ovi podatci svjedoče, da je zavod imovne obćine u životnoj
obćinskoj svezi vrlo važna činjenica, na koju će se u buduće sve
više, a osobito u narodno-gospodarstvenom odnošaju računati moći


— jer razdjelbom šuma, kojom je erar ne obziruć se na potrebe
pojedinih stanovnika u stanja valjano gospodariti, to je i onaj,
ovlaštenikom pripadši dio, u narodno-gospodarskom pogledu znatno
se podigao, pošto podmirba potrebe na drvu, paši, žirovini itd., jedino
od ovoga diela te šume odvisi. Tim veću pomnju i brigu imade
vlada upraviti na to, da se ova imovnim obćinam predana imovina
doista i sačuva, te je u toj nakani visoko c. kr. glavno zapovjedničtvo
izdalo 15. lipnja god. 1873. naredbu, u kojoj glavne točke slieđeće
očituju:
1. Da se zajednički posjed i isto tako gospodarstvo svim u
pojedinoj pukovnijskoj obćini stanujućim ovlaštenikom predaje taj
šumski posjed pod nazivom imovne obćine.
2. Da za čuvanje načela autonomije ovo pravno tielo sačinjava
zastupstvo sastavljeno iz pojedinih obćinskih zastupstvah.
3. Da ustrojstvo samouprave u gospodarskom odnošaju kroz
posjednike, pospješava u to ime postavljeni gospodarski odbor, kao
višja upravna oblast.