DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1877 str. 70     <-- 70 -->        PDF

^ 202 —


Na temelju skrižaljkeoprirastku drva, sastavljena je I. sravnujuća
skrižaljka B. (tablica h), iz nje proizlazi da je u ovom stojbenom razredu
sadržina množine kod svakoga jutra u dobi od 100 gođioa
jednaka pravomu i popriečnomu dohodku te dobe.


Prema I. sravnujućoj skrižaljci B, sastavljena je nadalje priležeća
skrižaljka prirastnih redova C (tablica c) i to ne samo po popriečnom
prirastku sječne dobe od 1—lOO godina već i prema tomu koliko svako
jutro u istinu prirastka podaje. Ova nam skrižaljka pokazuje, da
zadnji elan tih redova, dostigav vrhunac prirastka u stogodišnjoj
dobi, dostiže jednaku količinu od 6000 c´ na jutro, ova pako sadržina
množine jednaka je prirastku, što ga daje svako jutro u istoj dobi.


Nadalje pokazuje ta skrižaljka, da se sbroj tih redova raz


likuje i po popriečnom i po istinitom prirastku, sbroj najme tih


100 redova imade obzirom na poprieeni prirastak sječne dobe


303.000 c´; naproti iznosi broj pravoga prirastka 258.000 c´.
Prispodobiv
normalnu zalihu po kameralnoj procjeni sa 6000 X
100


X—3—== 300.000 c´ pokazuje se kod sbroja po popriečnom pri


rastku sječne dobe višak od 3000 e´, a kod sbroja po pravom pri


rastku manjak od 42,000 c´.


Uzrok višku po popriečnom prirastku sječne dobe nalazimo u


prvom članu aritmetičkoga reda slavljenoga u ovoj skrižaljci, i to


iz shedećega razloga:


Želimo li na ime izračunati normalnu zalihu sadržine (masse)


sječne dobe kod svakoga jutra, treba da pomnožimo sadržinu po


jeđinoga jutra, koja je podjedno i normalni iznos, sa polovinom
obhodnje; na ime 6000 —^— = 300.000 c´, ili ako pomnožimo


normalni iznos sa čitavim vremenom obhodnje i dobiveni proizvod
sa dva razdielimo; najme 6000 X 100 = 600.000: 2 = 300.000 c´.
U gore spomenutom aritmetičnom redu naveden je medjutim prvi
član sa 60 c´, koji u svojoj rotaciji kroz sve redove najme u stotnom
redu dosiže 6000 c´, koja količina razdieljena sa 2 takodjer


pokazuje prijašnji višak — ^ = 3000 c´.


Uzrok manjku obzirom po pravom prirastku imademo opet
tražiti u prvom članu toga reda, koji je označen sa 36.666 c/ i
ujedno sbrojen u toj količini do 30. člana tih redova. Ovaj pako
manjak u cjelokupnom sbroju nije se mogao dostignuti ni tim, da