DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1877 str. 41     <-- 41 -->        PDF

- 269
Okružnica


svimkolikim katastralnim raTnateljstvom.


D" predmeta dopune naputka za procjena Humah,
iKdanog pod brojem 24163, god. 1876, a svrha provedbe
zak. čL VII. god. 1875, ob nredjenja zemljarine.


1. U poglavju 7. naputka za procjenu sumah sadržana skrižajjka
0 prihoda u drvu ima se sa shedećim VI. (najzločestijim)
stojbinskim razredom dopuniti.
Popriečni prihod, u drvu
po godini i ralu


Vrst uzgoja, VI.
najzločestija


vrst drvlja i obhodnja
stoj bina


kb. stopa kb. metar.


Visoka šuma,


Hrastu pitomo kestenje sa 120—180 god. obliodnjoia 16 0*5


Bukve i grabri sa 90—140 » „ , 7 02


Smrske i jelve sa 80—120 „ » 13 0-4


Bori i ariši sa 60—120 „ „ 10 0-3


Joke, topole i breze sa 40— 80 « „ 10 0-3


Sitna š uma. *
Hrasfci, bukve i grabri sa IO— 60 „ „ 13 ^ 0-4


Topole,vrbejoheibreze sa 15— 40 „ „ 13 0-4


2. Točka poglavja 7. naputka za procjenu šumah, koja glasi:
„Prihodi u drvu iztaknuti u skrižaljki o prihodu sadržavaju u sebi
i onaj dio prihoda u drvu, što no se dobiva kroz proredjivanje šumah
itđ." (ahnea 9. strana 9.) ima se sa sliedećom točkom dopuniti.
„(Mje se u obće ne, ih samo iznimiee uporabljuje i uvršćuje
donos proređjenja šume, ondje će se kod računanja čistoga prihoda
odbiti od trajnog prihoda u drvu donos proređjenja šume, koji ce se
polag iskustva ustanoviti."