DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1878 str. 29     <-- 29 -->        PDF

^ 85 ^


vapnenih hridina, u taj red spada koštana hrujaga po pukotinah,
koja je Z´A. cielo u nekakA^n spoju sa postankom ;>;emlje
crljenice, za tiem rudni bobovac, slojevi vapnenoga mačka i dr.
Ali geolozi niesu svega toga, žalibože, ni izviđili.


Gospićka je visočina primjerice od vrlo glinovitili naslaga
prudja i bjelutaka; na jugu kraj PoSitelja ima mnogo obluća
od werfenskib škriljeva, od glinena kamenja i gnjedavke. Krbavska
pako ravnica više prema iztoku medju Bunićem i Udbinjom
napunjena je dapače dielomice ilastim melom.


Terra rossa, koje ima svagdje po krasu, ali prečesto ne
na pravom mjestu, crljena je^ hrđjava ilovača, na mnogih vapnenih
zaravancih jedina zemlja težatnica, a ima je i u hrvatskoj
krajini, Grđjekad se uz tu crljenicu n_adje prave gnjedavke
i nije nipodšto nevjerovatno, da bi se imala bar dielomice sporediti
s kranjskom ilovačom, spadajućom u kongerijske slojeve,
u kojoj ima gnjedavke.


Koštane su hrnjage od vapnenih odlomaka i koštana komađja,
nekim u Melo crljenim, vrlo željezastim vapnenim cementom
spojene. Takvih hrnjaga ima na mnogo miesta.


Na dnu vapnenih kotlina i dolina 6esto našasti bobovac
mora se svakojako s crljenom ilovačom u spoj svesti.
fNastaviti ee se.^


Šišk a.


Strukovna razprava od Vatroslava Cernianaj srezkog šumara na kralj, skol-,
sirom dol»ru Entjevo.


Vrhu postanka šiške vladaše prijašnjih vremena razna
mnienja i pređsude, a skoro da rečem i vrlo čudnovate basne,
izmedju kojih ću samo sliedeće da navedem:


1. Da još sasvim nedozrieo žir u ljetu usljed žestoke sunčane
zrake popuca, pa iz ovih pukotinah njeki sok poteče^
koji se malo po malo sasuši i tako šisku stvori;
2. mnogi niisliše, da je šiška samo njeka slučajna nakaza
iz žira izrastla;
3. drugi opet mislišej da žir u plodnih godinah, kad u
proljeću mnoge kiše padaju, usljed mnoge vlage od jedrine popuca,
pa iz sebe njeki sok propusti, iz kojeg šiška postane;