DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1878 str. 30     <-- 30 -->        PDF

. — 86 —


4. opazivši, da se u svakoj šiški nalazi njekakva čaurica,
koja se u vrućoj sobi u jednog kukca izleže, pomišljalo se, da
se ta čaurica jur u šiški već stvori, jer svojstvo toga kukca
još nitko poznavao nije;
5. napokon bijaše njeki još i toga mnienja, da ovaj kukac
jur šišku potražuje, da u nj svoja jaja snese. —
Nu pošto je usljed neprestanog iztraživanja i pokušavanja
ipak za rukom pošlo, pravi postanak šiški pronaći, hoću još
samo nješto o postanku šiške i o njenom svojstvu ovdje da
saobćim.


Šiškar (Gallwespe, Cynipidae).


Nauk 0 zareznicih uci nas medju mnogimi opnokrilci takodjer
do 28 raznih vrsti šiškara (cym^s) poznavati, od kojih
nas osobito hrastov šiškar {Cyni;p$ querciis) zanima.


Hrastovi šiškari imadu izpravna, niti podobna ticala razciepkanu
čeljust, četiri glavičaste jedaljke, te su na trbuhu
jednim oblućasto svinutim svrdlašcem ili probojcem providjeni.


Tri od tih hrastovih šiškara nalaze se u naših slavonskih
hrastovih šumah veoma cesto, i to;


1. Dubolisti šiškar (die Eichenblattgallwespe, Gyni´ps
querciis foln)^ jest manji cd obične kućne muhe, prsa su mu sura
sa žutkastimi prugami, zadak glavicast, mrko sur; noge siede
kojih su bedra na dolnjoj strani crna. — Ovaj šiškar proizvadja
svojim bodcem u list takozvanu šišku (G-alläpfel).
2. Šiška r peteljk e (Eichenblattstielgallwespe, Cynips
querctis peticU) je veći nego li prijašnji, moći ga je poznati po
visećoj glavi, po debelom jasno smedjem prsnom štitu, po žutom
kao naranča zadku, po žutobielih nogah sa tamno-smedjimi bedri.
3. Hrastov šiškar (die Knoppern-Gallwespe, Gynips
qiiercus calycis) dug je do 5 milim., tielo mu je tanko, vitko,
crnosmedje, te čudnovato kao kvrga zavinuta gornja strana
istoga je tvrda.
Ako ga sitnozorom motrimo, to izgleda taj Šiškar po prilici
ovako: zadak mu je svjetlo-crn, stisnut, dolnji dio siedoprugav
providjen jednim bodcem ili svrljkom.


Taj svrljak (Legstachel) koji je pod kožom skoro sasvim
sakriven, jest veoma tanak, šiljast, crveno-smedj, na šiljku zavinut
i sa kitnjastom baburom providjen.