DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1878 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 89 —


akoprem neizmjerno mnogo jaja ima^ ona uvjek samo jedno u
Laška izleže, te svoj život tečajem godine dana svrši.


Ako umali početkom listopada takovu jednu Siškn otvorimo,
to ćemo naći na dotičnoj kukuljici podpune dielove savršena
zareznika, kao: glavu, noge, krila, prsi i zadak, koje
česti prostim okom viditi možemo.


A da na razvitak siške (kao što i inih babuška) takodjer
i vrieme upliva, to je poznato — te nas izkustvo uči, da onih
godina, u kojih se kiša i sunčana žega mienja (ovakova bo
promjena vremena prudi razvitku šiske) jest bogata siškami


— što će i biti uzrokom, da su prijašnjih vremena tu promjenu
vremena postanku šiške pripisivali.
Isto tako poznato nam je iz izkustva, da n hladnijih proIjećih,
kad zima u yrieme cvatnje nastane, imade mnogo manje
>šiške, nego li onda, kad je proljetno vrieme toplo.


Budući pako, da se šiška poradi znatne visine stabala istom
početkom ili u polovini mjeseca kolovoza, pošto je prilično ponarasla,
na stablu dobro razabrati može, to drže, da je to vrieme
najprikladnije, da šumari ili poduzetnici u dotičnih šumah nalazeću
se šišku procieniti mogu i za obdržavajuću dražbu uzkliknu
cienu ustanove.


Sabiranje šiške.


Više posjednika suma pokušavalo je sabiranje i đalnju manipulaciju
sa šiškami u vlastitoj režiji poduzimati; nu potežkoće,
s kojimi je taj posao skopčan, kao što i sam trgovački postupak
kod prodaje istih na glavna dostavna mjesta (kao: Pečuh,
Šoprun, Pešta, Beč) nadalje silno kriomčarenje i kradja istih (što


W iziskuje strogi nađzoz) jest uzrokom, da vlastnici šuma cielo/-/^
godišnje sabiranje šišaka još na drvu poduzetniku (većim dielom
izraelićanom) dražbenim putem prodadu.
Bi li pak koji posjednik uzprkos svim potežkoćam i opet
htjeo berbu i manipulaciju šiške na svoj trošak i o svojoj brigi,


t. j . u vlastitoj režiji poduzeti, to bi se najprije morao sa susjednimi
posjednici šuma sporazumjeti, pa ne samo iznimice
vlastitu režiju držati, već takodjer jednu te istu cienu za sabiranje
šiške ustanoviti, jer sabirači (necekajuć dok si vlastnik
šiške pobere) iste kradimice onomu prodadu, koji im bolje plati.
7 "