DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1878 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 90 —


Ovom zgodom nemogu propustiti, a da nespomenem jednu


rioporabu, koja nastaje iz šuma pojedinih obćina, te koja na


normalnu cienu šiške po veleposjednike takovih štetno djeluje,


pače daje povod kradji šiške u velikoj mjeri.


Buduć se najme po zločestoj navadi sastojine od jedva 10
do20Hktra. obćinske šume (za pobiranje šiške) uvjek drugomu
poduzetniku prodaju, to se ovim manjim kupcem cesto dovlači
šiška pobrana u prostranih šumah veleposjednika ; a tomu zlu
nije moguće drugim načinom doskočiti, nego kad bi se postavilo
mnogobrojno i zato skupo osoblje za nadzor, koji bi trošak
nadmašio i sam dobitak.


Najjednostavnije sredstvo za odklonjenje posljedica ove
nepodobštine, bilo bi možda:


1. kad bi se svi privatni posjednici šuma u savezu sa svimi
urbarijalnimi obćinami u tom složili, da svu u njihovih šumah
nalazeću se šišku na zajedničkoj dražbi prodaju, a dostatnu kupovninu
na temelju prije dražbe preduzete procjene pojedinih
šumskih udielnika medju sobom podiele;
2. ili, kad bi pojedini privatni šiimo-posjednik šišku od
onih obćina, koje na njegov posjed granice, prekupio, pa zatim
svu šišku od cielog nekadašnjeg posjeda jednom trgovcu preprodao.
Nu žalibože, da se je bojati, da se u oba ova slučaja
niti posredovanjem političke oblasti sporazumljenje nebi postići
moglo.


Na svaki način pak dobro bi bilo, da bi se u ovom predmetu
šjedinjenimi silami radilo i za odstranjenje svake zaprieke
mu uznastojalo.


Kupljenje šiške sa nadničari, moglo bi se samo onda uspješno
preduzeti, kad bi šiška u čistih i velikih hrastovih sastojinah
vrlo dobro rodila, u protivnom slučaju pak, bilo bi
nadgledanje nadničara u razmjeru sa dobivenim šiškom, preskupo.


Obično opređieli kupac ili poduzetnik u okolišnih selih
kupljene šume dotičnu cienu ili nagradu za kupljenje šiške, i
to po hektolitru 1—2 for., putuje zatim po njegovoj okolici i
preuzima od kuće do kuće sakupljenu šišku za već opredieijenu
plaću.


Da se opala šiška bez svake zapjieke pokupiti može i da
se ista nepomrlja i nepogazi, ili u zemlju ne zarije, neupušta