DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1878 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 92 —


udešenaj da kroz nju uvjek zrak propuliivati može, a da su
šiške od svake vlage obSuvane, za što su najbolje tako zvane
đašeare. Na liepik sunčanih danih prikladnije je, da se šiška
na polju pred sušom prevrće, u koju se svrhu pred sušom podigne
njekoliko mostova iz dasaka, koji na krajevih sa jednom
10—20 centimetra visokom ogradom obrubljeni biti moraju. Na
ove se mostove dakle šiška prostre i sa lopatami neprestano
prevrće. Mnogo bolji od tih iz dasaka sagradjenih mostova
jesu takovi iz letava, kroz koje i od ozdol kroz ostavljene pukotine
zrak bolje propuhivati može, a nečistoća i prah sami i
bez osobitog napora kroz prevrtanje odstranjuju.


Na ovih mostovih prostre se šiška ponajprije plitko, te se
prebira, to jest odstranjuju se sve nezrele i nerazvijene šiške
od onih dobrih ^ te se zatim svaka vrst na poseb kroz 2—5
dana, kako to već vrieme zahtjevalo bude, prevrće (Jopata), dokle
god se sav onaj na priesnoj šiški vidljivi uljeni i slinavi sok
ne zasuši i tim pogibelj pljesni, pocrnjivanja ili pjegavosti
nestane.


Istodobno mora se šiška, ako se hoće da dobra trgovaöka
roba bude, i od peteljke, zdjelice te i od sa šnjom još možda
sljubljenog žira očistiti.


Pri dužem ovom dosta tegotnom poslu, može se šiška sve
više uz ogradu mosta nabacivati, tako da kad se sva na hrpi
izabrana nalazila bude, postave se njekoliko, koliko je već po
množini šiške i du.žini mosta od potrebe, ljudi sa lopa!tami, te
se poene prevrtanje (pretresivanje), i to tako da se uvjek jedan
red šiške na drugu stranu prebaci, pa pocem se do ograde stigne
i sva šiška na drugoj strani nalazila bude, poene se prevrtanje
od druge opet na protivnu stranu, i to se dotle opetuje, dok
šiška nebude sasvim cista, dobro osušena i za trgovačku robu
prildadna.


Prije odpreme mora se šiška još jedanput lopatami proti
vjetru uzbaoivati, da se od popalog praha očisti.


Nezrele i mokre šiške zahtjevaju još mnogo više posla oko
njihove snage, pa već i s toga, što se na ovakove mokre šiške
pohvata mnogo praha i blata, zbog čega se često put lopatami
0 daske nabacivati moraju, da ona blatna kora sa njih odpadne.
Nu ova manipulacija ne samo da zahtjeva više truda, nego potrebuje
i mnogo više prostora, za uspješno izvršiti je moći, a