DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1878 str. 38     <-- 38 -->        PDF

~ 94—


IT godinab, kad šiška slabo rodi, kad je dakle ista vrlo
skupa, kao n. p. godine 1868., gdje se poradi po sišku vrlo nepovoljnib
odnošaja slabo šiški nadati moglo, te u Beču ciena
za jednu centu šiške na 27 for. skoči, poprimiše tvornice koža
jedan surogat, takozvanu „Valoneju", koja se iz Orienta preko
Trsta dobavlja,


„Yaloneja´´ niti je prava šiška niti pak proizvod babuškara,
nego caška ili lapica raznib vrstih orientalne brastovine
(Aegilops-brast).


Kako je različito prebiranje od ove Valoneje — po vrsti
krasta na kojem je rodila, te po trgovačkom mjestu od kuda
je u Trst dobavljena — moglo se dobro viditi na bečkoj svjet>
skoj izložbij gdje je tršćanska trgovačka i obrtna komora svake
vrsti Valoneje izložila bila, o kojim izložbeno izviešće govori,
a naroSito´. Mania kamata, Zea camata, Camata-camatina, Caramania,
Giovata, Smirna, Candia, Cimara, Grolfo Eleme i t. d.
Po istom tome izvlešću izvezeno je godine 1871. iz Trsta u
Austriju 200.000 centi Valoneje, za cienu od 5 do 16 for. po


centi na mjestu u Trstu.


Uporaba šiške.


Siska se upötröbljuje u tvornicab kožab, i to ponajviše za
učinjanje djona, t. j . kože za podplate.


Prije uporabe samelje ili bolje rekuć sgruši se šiška u
krupno brašno, a Često dolazi šiška već sgrušena kao brašno
u trgovinu, ali se u ovom slučaju višeput krivotvorenjem izopačuje.
Nu tvornice koža daju čitavoj i sirovoj šiški uvjek
prednost, jer kroz duže ležanje izgubi šiška od svoje prvobitne
snage, k tome prosuđjuju joj strojbari njenu starost po u svakoj
šiški nalazećoj se rupici, kroz koju bi babuškar možda već
izletio bio, ili po njenoj sasma crnoj boji, te plaćaju za one u
kojih se babuškar još, nalazi najbolju cienu, docim za onu, koja
je već samljevena ili sgrušena, najmanje nude, jer nemogu po
viđjenju samo prosuditi pravu kakvoću i množinu u šiški nalazeće
se ucinbene snage.


Slavonskoj i turskoj šiški sve tvornice koža daju uvjek
prednost, jer južnije zemlje već poradi svojeg toplijeg podnebja
ne samo da hrastovu koru puniju trjesline, nego i šišku u ka