DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1878 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 95 —


kvoći bolju proizvadjaju, nego što ju sjevernije ležeći predjeli
Austro-TJgarske proizvode.


Je ii šiškino brašno, nakon probavljenog pirocesa u tvornici
koža, svojoj prvobitnoj svrbi odslužilo i iz njega i^iciedio
se užinbeni sok, to se poslie toga može još u gospodarstvu za
djubrenje vrtova upotrebiti.


Pošto se ucinbeni izžimakj a naposeb onaj iz šiške izvadjeni,
još sa mnogimi potežkoćami boriti ima, to o konkurenciji
njegovoj sa izvornom šiŠkom još za sada barem ni spomena
neima, akoprem bi se takovi izžimci zbog njihovog koncentričnog
djelovanja i poradi obsega, koga zauzimaju ^ preporučiti
mogli.


Glede kakvoće kože, zaslužuje hrastova kora kao uöinbeno
sredstvo nedvojbeno prednost, nu što se tvornice koža ipak više
sa šiškom nego .li sa hrastovom korom služe, to će tomu biti
taj razlog, što ne samo da je šiška jevtinijaj nego što ona zbog
svoga intensivnijeg djelovanja ucinbeni proces obavlja mnogo
brže, nego li trjeslo hrastove kore, a to se tim razjasnuje, što
u siški mnogo više učinbenoga soka ima.


Sporije djelujući proces ucinjenja sa hrastovom korom djeluje
uztrajnije i jednolicnije na svojstvo kože, a s toga i jesu
sve kože, što se iz Nizozemske, Švicarske i Njemačke (gdje se
izkljuoivo sa hrastovom korom ucinja) dobavljaju, ljepše i bolje;
pa zbog konkurencije, koju ova iz tih zemalja uvožena roba
našim austro - ugarskim strojbarom ćini, prinukane su i naše
tvornice koža hrastovoj kori veću pozornost poklanjati. Drugi
razlog što u velikih i racijonalno poslujueih kožarnicah hrastova
kora konkurenciju šiški Sini, biti će nestalna ciena njena,
doćim ista, vsvestranim uvedenjem šumah guljevaea njekako
jednaćnija i popustljivija postanje.


Konačne pripomene.
Da se u buduće nemože toliko od razploda vriske ožekivati,
najbolji nam je dokaz, što hrastove plješine starijih rieđkih sastojina
sve više nestaju, a ovo nestajanje mora tim brže teći,
cim više uredjeno šumsko gospodarstvo ujedinjene sastojine
ustrojava.
Drugi uzrok toli rapidnom padanju proizvoda šiške biti
će nadalje i u tom, što se sirove šiške, u kojih se još ližinka