DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1878 str. 41     <-- 41 -->        PDF

97


Popravljena sprava za ustanovljenje promjera pojedinog
debla. (Razpinjača.)


Organ austrijskog šumarskog družtva u Beču „list za
cielokupuo šumarstvo", donio je u svojem lipanjskom
svezku god. 1876. podnaslovom: „Eine neue Messkluppe"
članak c. kr. šumarskog nadmjernika, g. J. Fridricha ; vrhu
jedne nove razpinjače, t, j . sprave za ustanovljenje promjera
pojedinog debla, koja je navodno u svom sastavu vrlo jednostavna,
koju svaki stolar načiniti može, i koja se u praktičnoj
porabi vrlo dobro upotrebiti dade.


Razpinjaca za ustanovljenje promjera jednog debla, kao
jedna od svakoga šumara i trgovca sa drvi toli cesto i nuždno
uporabljiva sprava, toliko je puta već razpravljana i pogovarana,
u svakib vrstib s podozrenjem^na njenu što prikladniju uporabivost
već popravljana, te sad ova sad opet ona vrst poradi syoje
yece prikladnosti hvaljena i preporučivana, ali manjkavosti njihove
još nikad na sviet neizidjoše, pa ako su njeke i obieiodanjene
bile, to su tik. do znanja tehničkog šumarskog osoblja došle.


Zato neću ovdje da jednu ili drugu od tih mnogih, a pogdjekojih
i skupih vrstih razpinjaca kudim ili hvalim, nego ću
samo da obratim pozornost mojih štovanih sudrugova na konstrukciju
te sprave, koju gosp. J. Fridric h u gornjem svom
spisu saobćuje, jer ova vrst razpinjače ne samo da se kod
uprave domena u Graliciji za cielo viieme svoga rabljenja, nego
i na ovomjestnom šumarsko-gospodarstvenom uredu, gdje se
ista sada rabi, uz svoj čvrsti sastav a jeffciuu nabavu, vrlo
pouzdanom pokazala, a naročito za vlažnog vremena, u kom
obično svaka drvena sprava nabrekne, te se nikako ili bar s
velikom mukom uporabiti dade.


Oyu po rečenom gospodinu strukovnom sudrugu obširno
razloženu razpinjaču dadem ja prošle godine načiniti, uz njeke
promjene, koje su pri nošenja ove sprave na put veoma nuždne,
koli radi njene lakše spreme, toli da se u kolih bolje smjestiti
i od preloma sačuvati može, pošto je kod velike debljine našiii
hrastova nuždno, da ravnalo Ä. dužinu od barem IBO centim.
ima, dakle oba lakta po 70 cm., a sa ručicom 85 cm. dugačka
biti moraju.