DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1878 str. 41     <-- 41 -->        PDF

97


Popravljena sprava za ustanovljenje promjera pojedinog
debla. (Razpinjača.)


Organ austrijskog šumarskog družtva u Beču „list za
cielokupuo šumarstvo", donio je u svojem lipanjskom
svezku god. 1876. podnaslovom: „Eine neue Messkluppe"
članak c. kr. šumarskog nadmjernika, g. J. Fridricha ; vrhu
jedne nove razpinjače, t, j . sprave za ustanovljenje promjera
pojedinog debla, koja je navodno u svom sastavu vrlo jednostavna,
koju svaki stolar načiniti može, i koja se u praktičnoj
porabi vrlo dobro upotrebiti dade.


Razpinjaca za ustanovljenje promjera jednog debla, kao
jedna od svakoga šumara i trgovca sa drvi toli cesto i nuždno
uporabljiva sprava, toliko je puta već razpravljana i pogovarana,
u svakib vrstib s podozrenjem^na njenu što prikladniju uporabivost
već popravljana, te sad ova sad opet ona vrst poradi syoje
yece prikladnosti hvaljena i preporučivana, ali manjkavosti njihove
još nikad na sviet neizidjoše, pa ako su njeke i obieiodanjene
bile, to su tik. do znanja tehničkog šumarskog osoblja došle.


Zato neću ovdje da jednu ili drugu od tih mnogih, a pogdjekojih
i skupih vrstih razpinjaca kudim ili hvalim, nego ću
samo da obratim pozornost mojih štovanih sudrugova na konstrukciju
te sprave, koju gosp. J. Fridric h u gornjem svom
spisu saobćuje, jer ova vrst razpinjače ne samo da se kod
uprave domena u Graliciji za cielo viieme svoga rabljenja, nego
i na ovomjestnom šumarsko-gospodarstvenom uredu, gdje se
ista sada rabi, uz svoj čvrsti sastav a jeffciuu nabavu, vrlo
pouzdanom pokazala, a naročito za vlažnog vremena, u kom
obično svaka drvena sprava nabrekne, te se nikako ili bar s
velikom mukom uporabiti dade.


Oyu po rečenom gospodinu strukovnom sudrugu obširno
razloženu razpinjaču dadem ja prošle godine načiniti, uz njeke
promjene, koje su pri nošenja ove sprave na put veoma nuždne,
koli radi njene lakše spreme, toli da se u kolih bolje smjestiti
i od preloma sačuvati može, pošto je kod velike debljine našiii
hrastova nuždno, da ravnalo Ä. dužinu od barem IBO centim.
ima, dakle oba lakta po 70 cm., a sa ručicom 85 cm. dugačka
biti moraju.
ŠUMARSKI LIST 2/1878 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 98


ŠUMARSKI LIST 2/1878 str. 43     <-- 43 -->        PDF

- 99 ~
U tu svrhu dadem ovaj čvrsto stojeći lakat (kod Fridrichove
razpinjaže na lievo stojeći) tako napraviti, da je i on
kao onaj desni prost, te da se sa ravnala skinuti može, a udesih
ga tako, da nestoji komice nad ravnalom, već kao i onaj
drugi lakat u svom normalnom stanju kud od 5—10 stup. sačinjava
(kako priložena slika predočuje); ravnalo pak ogranicih
na njegovom lievom kraju sa popriećnim držalom, da se
lievi lakat s njega spuziti nemože.


Pošto neće svi od mojih sudrugova imati gorenapomenjeni
list, to predočujem ovu razpinjaču ovdje u slici, u kojoj sam
već izveo sve po meni učinjene promjene, to jest onakovu, kakovu
sam ja za svoje rabljenje načiniti dao.


Na putovanju, osobito na dužem putu, kao sto to na naših
prostranih šumskih površinah vrlo često biva, može se ova
razpinjača u tri điela razložiti, ti dielovi zajedno svezati i tako
u kola smjestiti, da putnika nimalo nesmetaju, a i za bojati
se nije, da bi se onaj kod prvo imenovane .Fridrichove razpinjače
čvrsto stojeći lakat uz put prebio.


Ravnalo A. sasvim je za sebe i od drugih dielova prosto
načinjeno, te ima za svaku u pojedinih predielih nalazeću se
debljinu stabla opredieljenu dužinu, a tako je i lievi lakat B.
i desni C, svaki za sebe prost te se oba mogu sa ravnala skinuti,
nu kod oba lakta nisu žljebovi tako zarezani, da na pobočnu
stran lakta a—h i c—d komice padaju, nego sačinjavaju,
kako sam već malo prije napomenuo, prama ovoj jedan kut od
6—10 stup.


Kroz ove kose zareze dobije dakle lakat kako do mete
(debla) dodje, stanje pravog kuta, te nadje na trijuh točkah
h. c. d. čvrstu podlogu. Dovede se zatim desni lakat G. vučenjem
u natrag u ono sa piknjama označeno stanje, to postane
onda izmedju ravnala i lakta toliko prostora, da ni snieg niti
kiša njegovo micanje, dakle ni porabu smetati nemogu.
Ove razpinjace pravi ovdašnji mjestni stolar vrlo solidno,
a uz cienu od 3 for, po komadu, te sam rado pripravan od
gospode mojih sudrugova odnosne naručbe primiti i za obavljanje
istih posredovati, pa bilo to makar samo za pokus.


Konačno još primiećujem, da ova razpinjača nikakovog
pera ili karike, niti pak drugih kakovih mjedenih dielova nepotrebuje,
nego samo dobro zakelenje i kroz ona tri svrtka dobilo
zavrtljenje. Pausa, nadšumar.