DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1878 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 100 —


Naredba
kralj- liry,-sla?.-dalm. zemaljske vlade, odjel za iimitarnje poslove,
broj 63.


Upravljajućem odboru lirv.-slav. šumarskog druž´
t V a u Z a g r e b u


s pozivom da upitnu okružnicu ministarsku u svom striikovnom
glasilu obnaroduje.


Primiećuje se, da je uprava „Narodnili novinah" od ovuda
pozvana, da ministarsku tu okružnicu obćega znanja radi u
službenom glasila oglasi.


U Zagreb u j 12. veljače 1878,


Za bana:


J ur k 0 vi ć, s. r.


Okružnica


kr. ug. ministarstva financijah od 20. prosinca
1877. br. 61112. svim kr. katastralnim ravnateljstvam u predmetu
razjašnjenja onoga điela naputka za procjenu oumab, koji
je pod br. 24163. g. 1877. glede ustanovljenja stojbinske vrstnoće
šumali izdan.


Da se poj.avivše se dvojbe uklone, nastala je potreba, pobliže
označiti mjerilo, po kojem se kod katastralne procjene
sumah ustanovljivati imade vrstnoća stojbine.


Kao mjerilo za vrstnoću stojbine t. j . za plodovitost tla
ima služiti onaj donos a drvu, što ga šumsko tlo prosjekom
obkodnje, mjestnim odnošajem odgovarajuće, (turnus, zak. članak
YII, §. 17. od g. 1875) pri običnom gospodarenju (zak. cl.


VII. §. 17. od g. 1875.) svake godine po jutru potrajno bacati
može (nar. naputak za procjenu šumab, odsiek VII.). Poznato
je, da stanovita vrst drveća, na jednoj te istoj stojbini nedaje
uviek jednaki, nego prema vrstnoći stojbine (obrast, sklop) dotične
šume sad veći sad manji drvni prihod; jer je pri običnom
gospodarenju nemoguće postići takovo šumsko stanje, pri kojeiu
sastojine daju stojbinskoj vrstnoći odgovarajući najveći, reć bi
idealni i samo na omanjik cesticak dolazeći prihod u drvu.
Prema tomu ijnade kao mjerilo za vrstnoću stojbine služiti
ne onaj donos u drvu, što ga stanovita vrst drveća na kojoj