DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1878 str. 45     <-- 45 -->        PDF

^ 101


stojbini pri pođpunom sklopu (obrast vrstnoće stojbine) bacati
možej — već samo onaj popriecni UTVBI prihod, što ga đotižna
šuma u istinu davati može pri srednjem obrastu, koji se u
običnih i odmah opazujucih se gospodarstvenih odnošajih nalazi.
U tom smislu ima se kod ustanovljenja katastralnoga donosa u
drvu za mjerilo uzeti ne maximalni t. j . idealno podpuni, nego
onaj srednji obrast, koji proidazi iz geometrickoga prosjeka
obrastah što su u razmjerju prema mjestnim, većinom idealnim
te nepostizivim stavkam skrižaljke prihoda u drvu, sastavljene
za uredjenje šumah, ustanovljeni i u opisu sastojinah naznačeni
(l´O, 0-9, 0*8, 0-7/0-6, 0-5 i t. d.)


Ođ tuda sliedi^ da se plodovitosti tla odgovarajući veći


t. j . u gornjem smislu srednji prihod u divu, kako no se nalazi
u primjeru navedenom u naputku za procjenu šumah ÖL YII.
odsiek 2., samo onda mjesto proiiadjenoga manjega prihoda u
drvu uzeti imade, ako je lošo stanje šume nastalo sbog nemarnoga
pošumljivanja i prekomjerne neograničene paše, a ne
uslied prirodnih (elementarnih) i inih pri običnom gospodarenju
radjajućih se nepovoljnih al neizbježivih naravnih uplivah,
Budimpešta, 20. prosinca 1877.


Šumarska niža učilišta.


(šumar niče.)


Od kralj, šumara Vatroslara Ceriuaiia u Kutjevn.


Obćenito se priznaje, da su niže ratarnice za Hrvatsku i
Slavoniju vrlo potrebite, da, nuždnije, nego li višja gospodarstvena
učilišta i zavodi.


Kad bi mi dovoljno sredstva imali za podignuće ovakovih
nižjih učilišta u dovoljnom broju, to bi ja bez oklievanja bio
za to, da se u svakoj županiji po jedna ratarnica podigne i to
s toga, što mi ne samo da smo u gospodarstvu zaostali, nego
se i u mnogih inih narodno-gospodarstvenih odnošajih u nazadku
nalazimo.


Što bi više gospodarstvo sa duhom vremena napredovalo,
i što bi više brige i marljivosti mu poklanjali, tim bi ^iše imali
prilike pitomci, da uvjek nješto nova ne samo vide i nauče, nego