DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1878 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 102 —
pri njem i praktično sudjeluju, a pri neobkodno nuždnim investicijam
i sami svojeručno poslove obavljaju.


Iste nazore možemo postaviti i o šumarskom gospodarstvu;
jer akoprem su niže strukovne učione za obrazovanje šumskotehničkog
i pomoćnog osoblja veoma nužđne, to se je dosad u
tom smjeru toliko, koli ništa učinilo, barem neiraa sve dosada
ni šumom toli bogata Slavonija nijedne takove učione.


Znano je, đa u Slavoniji pojedini, 6000—10.000 ralik veliki
šumski srezovi, kako to mnoge čistine , goleti i zapuštene
sjecine svjedoče j veoma nuždno potrebuju vrieđne ruke šumskog
gospodara, koji je ali mnogim inim poslom toli obterećen,
đa bez izdašne pođpore jednog vrstnog i tebnicko naobraženog
šumskog pomoćnika niti svoje obične službene dužnosti obavljati
nemože, a kamo li da u povjerenom mu dielu šume što u kulturnom
smjeru učiniti može, te s toga obično i najnužđnije
kulture neizvedene ostanu.


Ovo je dakle najbolji dokaz j da je pouzdano i tehnički
naobraženo šumsko čuvarsko i pomoćno osoblje ne samo neobhodno
potrebno, nego upravo nuždno, te bi imalo đa bude
desna ruka šumskom upravitelju!


Ali gdje uzeti te vrstne i praktično naobražene šumske
pomoćnike^ kad u cieloj zemlji nijednog šumarskog nižeg učilišta
ili šumarnice neima, akoprem baš u naših slavonskih šumah
narodno blagostanje i zemaljsko bogatstvo leži.


Možda će mi tkogod u ovom nazoru s tim protusloviti,
što će mi odgovoriti, da se u toj oskudici tim pomoći možemo,
što bi šumsko pomoćno i čuvarsko osoblje isto kao i upravne
šumske oi-gane iz inozemstva nabaviti mogli; — ali svaki razboriti
šumski gospodar mora mi u ovom povlađjivati, da samo
sa našim zemaljskim okolnostmi dobro poznato pomoćno osoblje
kod nas od koristi i uspjeha biti može, a ovako osoblje dade
se opet najbolje izobraziti u jednom domaćem učevnom zavodu»


Kad bi dakle iole moguće bilo, da se u Slavoniji na zemaljski
trošak jedna sumarnica podigne, to bi najbolja prilika
bila sada, đa se pri ustrojivanju ratarnice u. Slavoniji u savezu
s ovom i jedno niže šumarsko učilište oživotvori.


Ne ima li pak dovoljno sredstva, koja visokoj zemaljskoj
vladi za sada na razpoloženju stoje, pošto je možebit zemaljski
budžet s drugimi nuždnimi investicijami obterećen ili izcrpljen,