DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1878 str. 48     <-- 48 -->        PDF

- 104


te šumarnice imali bi bar većim dielom u šumali veleposjednika
službovati. ´


Nu za stalno možemo i io uzeti, da ce i pojedine obcine
za svoj vlastiti, kod mnogih i prilično veliki šumski posjed,
ovako naobraženili šumskih pomoćnika trebati, jer one u pogledu
strukovno-naobraženog šumsko - ćuvarskog i pomoćnog
osoblja još mnogo lošije stoje j nego li i sami veleposjednici.
Svakako su pako zadnji pozvani, da u tom pogleda svojim
xiplivom i svojimi sredstvi zapoćmu.


Kad bi dakle visoki erar ili koji od gospode veleposjednikahj
imajući kakovu za tu svrliu prikladnu prostoriju, takovoj
šumarnici uamienilij a jedan u aktivnoj službi nalazeći se
viši šumski činovnik uz pripomoć jednog praktičnog šumarskog
pristava (uz primjerenu nagradu) na toj šumarnici učiteljsko
mjesto zauzeo. to bi uzdržavanje ovakovog šumarskog nižeg
učilišta jedva 2000 for. (dvie liiljade forintik) stojalo, koje bi
onda našim šu.mam a tim takodjer i cieloj domovini od neizmjerne
koristi bilo.


Mi bi dobili tim načinom dobro naobraženo šumsko cuvar


sko i tekničko´pomoćno osoblje, koje bi svom zvanju ne samo


nagnućem i veseljem odgovaralo, nego nebi niti svoju službu


sinekurom smatralo, kao što to žalibože sada većim dielom biva.


Da je pako šumarnica za našu domovinu, a imenito za


Slavoniju od prieke nužde kao i ratarnica, to je isto tako ne


dvojbeno, kao i mogućnost, da se šumarnica ustrojiti i uzdrža


vati može.


Konačno neka mi bude dozvoljeno još jednu okolnost na


vestij koja ustrojenju šumarnice ponajviše u prilog stoji.


U nas ima mnogo posjednika šume, koji poradi svoga pre


malenog šumskog posjeda, te i s materijalnog obzira nisu u


stanju, da za svoju šumu posebno drže jednog na višem šumar


skom učilištu, naobraženog i sa svjedočbami za samostalno šu


marsko gospodarenje osposobljenog šumai-aj te su obično pri


nuždeni, da za ovu struku uzmu po jednog iole naobraženijeg


seljaka^ kojem u pomanjkanju naobraženog strukovnjaka; tako


cieli svoj šumski posjed povjere; a posljedice ovih odnošaja


uvidjaju se po svib našik privatnih posjedih žalibože zadosta.


Tim šumoposjednikom bio bi dakle ovako praktično na


obražen lugar dobro došao, a oni bi mu se u tom slučaju sa