DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 142 —


Pri tom imamo najprvo n obzir uzeti čuvanje produktivne
snage, t. j , smjesa sastojine mora biti takova, da se njom potrajno
i razmjerno stojbinsko djelovanje uzdrži, pošto i takovih
smjesah ima, koje se na njekojih stojbinali samo kratko
vrieme uzdrže, te izlucenjem jedne vrsti drva pretvore se opet
u cistu sastojinu, nu sa vi´lo manjkavim sklopom. U tom slučaju
ima svakako prvobitna sastojina, već sa gledišta stojbinskog
uzdržavanja, prednost prema takovoj mješovitoj sastojini.


Drugi važni faktor pri tom jest nadalje, da odnosna stojbina
umješanoj vrsti drva prija^ jer se samo tako dobar uspjeh
očekivati može. Obično neuspjevaju umješane vrsti drva baš sve
jednakOj ali iste vrsti stoje glede svojih stojbinskih zahtjevah
hrpimice više ili manje na blizu, kroz što se mjera nejednakog
uspjevanja medju njekimi granicami dotičnom šumaru prepustiti
mora. Ovim nejednakim uspjevanjem mješovitih drvah može se
nadalje i to postići, da pojedina drva one druge vrsti prema
gospodarstvenom smjeru sasvim utamane, odnosno uguše, te
postane s vremenom opet čista sastojina ali s drugom vrsti
drva (pretvorba sastojine, — Bestandesumwandlung).


Grdje se pako radi o stalnoj smjesi sastojine ili o pravom
izboru sastojinskog oblika, nadalje gdje se naumljenom gospodarstvu
odgovarajuća smjesa drvah već po naravi nenalazi,
ondje nastaje djelovanje šumara.


Ako nam je dakle do toga stalo, da se jedna vrst drvah
u mješovitoj sastojini unapredjuje, moraju se svi za uzrast potrebiti
uvjeti u onoj mjeri stiecati, kako naravi odnosne vrsti
drva najbolje odgovaraju. Nije indi dostatno, da nastojimo samo
0 potrebnom djelovanju tla, nego moramo takodjer naravska
svojstva drva, njegove oblicne odnošaje, potreboću svjetla i za
uzrast nuždni prostor u obzir uzeti. Znamo bo kolika je razlika
vanjskog drvnog oblika medju crnogoricom i bielogoricom
i da prema zahtjevu svjetlosti jedne ili druge vrsti drvah razlikovati
imamo ona drva, kojim bolje prija svjetlo a kojim opet
hlad ili zaklon; s toga će svaki uviditi, da treba pri izboru
vrsti drva za mješov:lte sastojine prednavedöne okolnosti osobito
u obzir uzeti, jer bi inače uzrast pojedinih vrstih drvah u
mješovitih sastojina slabo napredovao, dapače sasvim u nazadka
ostao, te tako bi tečajem vremena morala jedna vrst drvah
drugoj vrsti mjesto pripustiti, bez da bi to htjeli. Ako bi pako