DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 35     <-- 35 -->        PDF

pokušali to timjetnirii načinom i2:jednaciti, nastala bi možebiti
nz sav trud pogibelj za obstanak obadvijuh vrstik drvab i
moglo bi se to sam.o na uštrb sastojinskog sklopa postići^ uslied
cesa bi se pako najglavnijeni smjera (uzdržavanju snage tla,
Erkaltung der Bodenth´ätigkeit) škodilo.


Ako najme prispodobimo crnogoricu, nadarenu po naravi
trajnim uzrastom debla, sa bjelogoricom one vrsti drvakj kojim
zrak i svjetlo odnosno hlad i zaklon prija, to ćemo opaziti, da
su zadnje vrsti prvim pretežnije i da bi dakle u sklopu sastojine
prostor i svjetlo zaktjevajuće vrsti napram onim, kojim
hlad i zaklon prija, u obće nazadnije bile. Ti odnosaji se pokazuju
prikladniji ondje, gdje prostor i svjetlo zahtjevajuća vrst
drvah u svojem uzrastu visine nadmašuje onu vrst, koja zaklon
ljubi, a to biva, kako je poznato, kod većine svjetlo iziskujućih
vrstih barem u prvoj mladosti- Tim bo moguće je svjetlogorici
uplivu okolo stojeće hladogorice odrasti i obstanak do
njekog. vremena si osigurati; u načelu ograničuje se njihovo
slobodno razgranjivanje vršikah na drugodobni razred uzrasta
(Stangenholzwuchs), nazadak pako pocimlje odmah, cim hlađogorica
svoje vršike iznad bjelogorioe podigne. Takova sastojinska
smjesa može dakle samo mirnog redna biti


Ovi pojavi kod jednakodobnih smjesah pokazuju, da možemo
trajn u sastojinsku smjesu samo kod nejeđnakodobnih
sastojinah naravskim načinom postići.


Promotriv pobliže medjusobni odnošaj pojedinih vrstih
drvah i uvaživ raznovrstne smjese, dobiti ćemo sliedeću kombinaciju
mješanja:


´1. Hlađogoricu sa hladogoricom;


2. hlađogoricu sa svjetlogoricom;
3. syjetLogoricu sa svjetlogoricom.
Zadnja raješanja nalaze se doduše mjestimice u naših sumah,
nemogu se pako sa gledišta racionalnog gospodarenja, u
velike poprimiti i spadaju u obće medju riedkosti


Cim više vrstih drvah a smjesi se nalaze, tim je teže zahtievom
pojedinih udovoljiti; s cesa moramo zaključiti, daje
mogućnost mnogovrstne smjese veoma ograničena, S toga valja
pri mješanju sastojinah osol)ito obzir uzeti:


1. na mj eru i
2. na oblik smjese.