DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 37     <-- 37 -->        PDF

množenog proizvoda tehnifikog drva, stranom pako u gušćem
sklopu sastojine i tim ti, pospješenoj i trajnoj svježosti tla. U
mnogih slucajevih je pretežnost proizvadjanjii za tehničku uporabu
sposobnih drvah , a bukva se uzdržava samo u toliko, u
koliko ona probitku mješovite sastojine osobito pako glede odstranjenja
vanjskih pogibeljih udovoljava. Takova smjesa sastojine
zahtjeva svakako neprekidnu njegu, koju joj naši hrvatski
šumari kod najbolje volje usljed njihovih prostranih šumskih
kotarah davati nemogu, s toga nije ni umjestno mješanje
bukve sa smrekom preduzeti.


3, Zbilja možemo uztvrđiti, da je mješanje bukve sa jelom
obzirom, na njihove stojbinske oduošaje mnogo prikladnije, nego
li smjesa bukve sa smrekom.


Nalazimo već ove dvije vrsti u srednjih planinskih pređielih,
gdje se zajedno višekrat do podnožja planine spuštaju.
Akoprem jela i u višjih predielih uspieva, to se ipak zadovoljava
s manje povoljnom stojbiuom bukvika i i-azvija se bujiio
sudarajuć se svagdje s bukvom.


Koliko su dakle ove dvije vrsti drva pogledom na njihov
vanjski oblik različite, to se razlog njihova sudaranja i medjusobne
priklonosti izim jednakih stojbinskih zahtjevah dalje i
tomu pripisati imati, što jela u starosti svoju krošnju uzko oko
đebJa savija i tim manji prostor kod razgranjivanja zahtjeva, na
taj način bukvi razmjerno laglje i uspješnije razvijanje dopušta.


Najgore vrieme za skupiio biće ovih dvijuh vrstih drvah
jest njihovo prvo doba, gdje mladu jelu, podigavšu se za njekoliko
godinah jedva iz zemlje, odpadajuće bukovo lišće pokrije
i ova s toga ponajviše izgine; ako pako to njekako prepati i uzdrži
se, to joj još uviek pogibelj prieti od brže razgranjivajuće
se bukA^e, da ju sa svojim širokim ogranjem prekrili i uguši.
To se dogadja imenito kod pojedinog mješanja, gdje više bukavah
ima; sigurnija je jela kad se hrpimice mješa, osobito,
ako su te hrpe u svom uzrastu nješto naprednije od bukve.
Poeme li se pako jela jednom bajno dizati, to prestaje za nja
svaka dalnja pogibelj; dapače naganja jela bukvu svoj uzrast
u visini držati, pa ako inemože sa jelom jednaku visinu držati,
ipak se digne do vitkog debla sa visokom krošnjom i uzdrži se
uz njeku njegu i podpomoć sastojine trajno u smjesi vrlo dobrim
uspjehom.