DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 38     <-- 38 -->        PDF

^ UQ ^


Najbolje jamstvo ze^ uspješan razvitak takove mješovite
sastojine daje nam gospodarenje sa postupnom sjeeom (Femelscblagwirthscbaft),
a sve sada još postojeće mješovite sastojine
ovakove vrsti potiču od onog vremena, gdje se je samo 2a nepravilnu
prebornu sječu 2inalo. U novije doba goje se takove
mješovite sastojine tako, da se u mladodobniii bukvicih ređomice
jela posadi, kojoj se kašnje razmjernim proredjivanjem
dalnji razvitak omogući.


Umješanje jele u ciste bukvike valja osobito ondje upotriebitij
gdje su bukove šume od manje vriednosti, pa se namjerava
uzgojem jele i usljed toga višim dobitkom telmickog
drva osigurati dohodak iz bukvikah. U takovik slučajevih preporučuje
se osobito jela, pošto je ona u smjesi sa bukvom ne
samo prikladnija od smreke, nego se u takovoj sastojini dulje
zdrava uzdrži, pogibeljim naravskim manje je izvržena a k tomu
daje izvrstno drvo za teknicku uporabu. Doduše ima jela s početka
mnogo pretrpiti od divljaci i od domaće marye, ništa
manje i od pritiska snjega i vjetrolomak, nu svim tim pogibeljim
može šumar dobrim i uztrajnim uzgojem bar đielomice
na put stati.


4. Bukya, pomješana s grabom, dolazi u Hrvatskoj cesto,
nu sa gledišta racionalnoga gospodarstva neupotriebljuje se ta
vrst smjese, pošto grab bukvi riedko kad kakovu korist pruža,
a njegova uporaba za tehničku gradju je veoma ograničena, za
ogrievna drva pako malena; jedino može se grab za popunjenje
vlažnih, eksponiranih i bukvom već izsisanih mjestah uzgajati,
dakle neima 0 umjetnoj smjesi graba sa bukvom govora. Manje
se priporuca kod uzgoja ^dsoke šume, više pako pokazuje se
vriedniji u bukyicih kod uzgoja nizke šume, gdje bukvi đielomice
sklop sastojine manjka, tu je onda grab za popunjenje
prazninah radi njegove osobite reprodukcione moći na mjestu,,
tu upliva svojim na velike odpadšim. listom, na poboljšanje tla
i na zaklon i obranu bukovih izđanakah. Od iste koristi je
grab kod uzgoja srednje šume, gdje nizku šum.u zastupa te s
toga valja mu ipak njeku pozornost obratiti.
II. Mješanje sastojinah hfadogorice sa svjetlogorlcom.
1.) Bukva i ariž (listvenica — Lärche).
2.) Bukva i bor.