DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 148 —


2. Smjese bukve sa borom uzgajaju se već kako gdje
po stojbini, ujegi, napokon i po smjeru gospodarstva različitim
načinom. Većim dielom postadoše takove sastojine iz gospodarstvenog
nemara manjkavo pošumljenih bukvikah, na kojih
prazninah se kašnje bor za poboljšanje sastojine .posadio, višekrat
se je bor u takovih pređielih nesamo na prazninah, nego
i u manje bujno rastućoj bukovini pomladjivao. Taj ogoj prija
bukvi, ako i nije bor u gustom sklopu izrasao; bukvi se pruža
tim veći ukrast i samo onda, ako joj manjka svježe tlo, nemože
se primjereno razviti, nego uslied toga okržljavi, što pako opet
boru u toliko u prilog dodje, jer svojimi odpadci poboljšava
snagu tla i tako omogući si sam razvitak do krjepka i za tehničku
uporabu sposobna debla. Obzirom na iztaknute odnošaje
preporuča nam se uzgoj bukve i bora u mješovitih sastojinah
osobito ondje, gdje se radi o dobitku jakih borovih debalah i
tim o višem prihodu, kojeg nam čisti bukviki, posto su samo
za ogrievna drva upotrebljivi, pružati nemogu; u ostalom daje
nam bor i tu korist, da bukovu sastojinu na mršavoj stojbini
uzdrži i poboljšavajuć po malo tlo, moženio primjerenom njegom
sastojine i izsjekav kašnje borova debla, cisti bukvik (ako
nam je s gospodarstvenog gledišta prikladno) uzgojiti.
Nadalje možemo uzgoj jakih borovih debalah u,smjesi postići
tim, da,na svježoj i dubokoj stojbini u planini 30—40-godisnje
borove sastojine bukvom pomladimo i, urediv sastojinski
sklop, uzrast bukve pospješimo, bez đa prekomjernim plasinam
mjesta damo, odnosno da uzrastu bora tim škodimo, pažljivim
uzgojem bo valja nastojati, da se jedna vrst drva s drugom
popunjava,


Medju vrsti bora upotrebljuje se za mješovite sastojine
osobito svileni i crni bor (Weimuths- und Schwarzkiefer) pošto
usljed svojih odpadakah snagu tla poboljšavaju, a radi liepa i
vitka uzrasta u visinu bieli bor nadmašuju.


3. Smjesa hrasta sa bukvom nalazi se kod nas u obće i
poznata je svakomu, opaziti mi je pako o njoj, da se hrast po
naravi sa bukvom u smjesi slaže i da u svih oblicih bukovih
mješanjah i u svako doba starosti zahtjeva, da mu krošnja
prosto stoji. U takovom slučaju upliva bukva uspješno na uzrast
hrasta, osobito pako prija mu kvalitativno na njegovu
tehničku uporabu.