DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 149 --
Pomladak bukve u brasticib istim načinom kao kod bora
i valja sukcesivno nastojati o proredu hrastove sastojine. Kada
se pako taj pomladak obaviti ima, zavisi navadno o stojbini i
može se preduzeti u 20—4:0-, u ostalom dapače i u B0~60-godišnjib
brasticili.


4. Smjesa bukve s javorom, jasenom ili sa briestom uvažuje
se kod nas manje, pošto se njom svrha očekivajuceg višeg
prihoda iz bukvikah postići nemože, s druge strane pako moram
priznati, da i ova smjesa sastojine kad i kad njeku korist
daje.
5. Breza dolazi u smjesi sa bu.kvom u nepošumljenih bukovih
sjećali na otvorenom mršavom tlu i djeluje štetno svojim
brzim razvitkom i velikom razširenosti na u.zgoj bukve. U ostalom
uztraju u pravilu takove brezove hrpe malo godinah i škode
s vremenom radi svojeg zracnijeg sklopa tlu, osim boga pako
prouzroče velike plešine u sastojinah u oboe. Pogledom na iztaknute
razloge imade šumar u koliko više nastojati, da mu
se breza u bukovih sastojinah neugnjezdi; nu ako se baš pravo
tog utamanjivanja nemože posve poreći, to se je ipak mjestimice
u tom pravcu predaleko išlo i sasvim propustilo, da breza
pri razmjernoj smjesi u pojedinih sastojinah do cienjtme sitnogorice
doraste. s česa treba joj glede njezine tehničke uporabe
medju bukvom ipak mjesta dati, neobziruć se nadalje i na to,
da njezini prozračniji ogranci vrlo dobar ^^aklon bukovom pomladku
pružaju,
6. Bukva dolazi sa lipom, topolom i s ivikom češće sdružena,
nu ponajviše na sasvim zapuštenim, bez ikakvog uzgoja
ostavljenim bukovim sastojinam i nemože se kao posebna sastojinska
smjesa umjetnim načinom smatrati.
7. Smjesa smreke i ariža ili hrast prakticira se u novije
doba na njekojih gospoštijah u Češkoj, dočim. smjesa pod
8. navedenih vrstih drvah redko se gdje vidja; a pod
9. iztaknuta vrst smjese drvah nalazi se većinom na eielom
sjeveru Ceske.
10. Dolazi u blagih pođolcih na vlažno-dubokih pjeskovitih
slojevih i konačno pod
11. označena smjesa drvah prakticira se u istočnoj (Jeskoj
osobito na gospoštiji Velika Skala, gdje se s velikom pomnjom
i izdašnim financialnim uspjehom uzgaja. Yeliki pristaša