DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 42     <-- 42 -->        PDF

~ 150 — "


te vrsti smjese medjn drvi jest zaslužni šumarnik kneza Auersperga
Do min na gospoštiji Nasavrb.


IH. Smjesa sastojine svjetlogorlce sa svjetiogoricom.


Premda su takove smjese samo iznimno opravdane, u načelu
dapače zabaciti se imaju, mogu se ipak s njekojib vanrednib
razlogab u sastojinah upotriebiti. Pošto ćemo pako s
tako vanrednimi umjetnimi smjesami dryab jedva kada u Hrvatskoj
posla imati i pošto u predstojećem članku namjeravam
ponajviše mješanje bukve opisati, to ću ob ovoj vrsti mješanja
samo ovamo spadajuće vrsti drvah navesti i to:


1.) Hrast sa jasenom ili briestom.


2.) Hrast sa jalšom ili brezom.


3.) Hrast sa borom.


4.) Bor sa arižem.


5.) Bor sa brezom.


6.) Breza sa jalšom ili topolom.


Ovakovib smjesah ima nedvojbeno zađosta i često sačinjavaju
prostrane sastojine, nu za sada ćemo razpravu o istih
ostaviti za drugi koji članak i konštatovati pogledom na već
prije rečeno najprobitačniji način mješanja za bukove sastojinOj
koji bi nam vremenom priliku pružao, našim bukovim šumam
ne samo bolji oblik dati, nego takodjer i prihod omogućiti, koji
treba da bukova šuma već usljed svojeg razširivanja, dobrote


ine i radi kakvoće nosi.


Najprije nam je ovdje iztaknuti mješanje bukve sa jelom,
i predstaviv sij kako se ta pretvorba sastojine lahko provesti
dade a k tomu i korist, koju nam pruža; nećemo zbilja dugo
oklievati, da naše šumsko gospodarstvo u tom pravcu neuredimo.
To isto valja o smjesi bukve sa borom i arižem. Revnom
šumaru biti će lahko izabrati za razne bukove stojbine odgovarajuću
vrst smjese i prikladnu vrst drva, a na temelju toga
dalnje mjere poprimiti glede provedbe odnosne sastojinske pretvorbe
i glede potrebite njege i čuvanja uzgojit se imajuoe
sastojine. -


Doista će mnogo truda i đuljeg vremena trebati, dokle
kakov uspjeh opazimo; nadajmo se pako, da se naši šumari