DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 157 ^
Osvrnemo li se na gornje uspjehe trovanja u brodskoj
imovnoj obćini, to je uspjeh sjajan, koji zaslužuje, da se u eieloj
zemlji upotriebi.


Ja pako tvrditi mogu obzirom na ovaj iispjeb i na do
sada pribavljena izkustva, da je možno u eieloj Hrvatskoj-Slavoniji
i Krajini u razdobju od 3 godine sa izdatkom od 21.000
for. sve kurjake utamaniti bez ikoje druge opasnosti, držeći se
najstrožije određabali, koje bi i pučanstvo podupirati moralo.


Prigovaralo bi mi se možebiti, da je to trovanje sa opasnošću
skopčano, ali ja opet velim, da na svietu sve opasno
može biti, pače i hajke, da su još opasnije, jer se je češće već
sgodilo, da se mjesto kurjaka, ranjeni pače ustrieljeni ljudi kao
znak uspjeha kući donagahu; docim se na suprot trovanje može
bez ikakve opasnosti izvesti, naravno upotriebiv onakovo sredstvo,
kako gdje mjestiie okolnosti to iziskuju.


Kod ovoga postupka treba osobito sliedeće uvažiti:


1. Vrieme, kojim da trovanje zapocme. 2. Tko ima ovo
trovanje preduzeti. 3. Tko ima to nadzirati. 4. Kako se ima
pučanstvo i njihov ugon marve držati. 5. Koja je kolikoća
striknina potrebita i kako se ima upotrebiti, da se trovanju
pasali i svinjah izbjegne, 6. Grdje je najprikladnije mjesto za
postignuće najboljeg uspjeha, da se svakoj opasnosti izbjegne.
Sve gore napomenuto jest vrlo laliko pronaći, što se kurjak
uvjek kroz mlade sastojine i šikare, ležeće pokraj pašnjakah,
šulja, gdje danjom takodjer i prebiva, te se s toga ovaj način
tamanjenja svagdje bez ikoje opasnosti po same pse i svinje
izvesti dade.


Ufamo se, da će vis. c. kr. glavno zapovjedničtvo i vis.


kr. zemaljska vlada u sliedećem proračunu takodjer koju hiljadu


for. više za nagrade ili za trovanje sa strikninom ustanoviti te


potriebne naredbe za sveobće izvadjanje već buduće zime izdati.


. M. R. ^


Razne viesti;


(šumska pokušališta.) Sigm-no je već yige puta razpravljano pi


tanje, kako bi se omogućio uzgoj i umnozeiye crnogorice, i to načinom po


put bielogorice takozvanimi sadjenieami, kljuSicami, presadnicami ili


motkami, a jamačno je ovaj način po mnogome šumaru i pokušavan,


12