DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 50     <-- 50 -->        PDF

´ — 158 —


bez da je uspjeh tih pokušaja dosad u javnost dospjevao. Mislim dakle, da
samo svoju dužnost kao šumar vršim , ako moja, u ovom pogledii opažena
izkustva u sliedec^em na razsudbu mojim štovanim sudrugovom saobćim.
Godine 18G2. bio sam kao plaćeni gumarski vježbenik kod njekoga gumara
Ht. na gospostiji Liboch u Češkoj u praksi. Ova praksa nije se odnosila
baš izključivo na Šumarsku struku, nego većim dielom i na lovstvo^ da
pravo da rečem, skoro najviše na lovačku struku u obće. Baš njekako u
to vrieme moj princIpal šumar pokusa odgojivanje gnjetoa (Fasanen) na
slobodnom prostoru, bez da pravi gnjetlnjak postavi; a u tu svrhu bijahu
10 uhvaćene gnjetelice i 3 gnjetla u sredinu jedne, do 50 rali velike borove
gustiši upušćeni, ,te onda svaki dan na u tom gustiŠu naročito za to
načinjenih liraniKstih (rasanenbuden) podliranjivani, u obće budu ovi gnjeteli
pod lovnu zabranu postavljeni. S ovim pokušajem nadasmo se, da će nam
poći za rukom, za kratko vrieme naravnim pomnožanjem ovu u onom predielu
riedku divjaČ zapatiti, i s istom onda, kad se podobro umnožila bude,
našem gospodaru taj zanimivi lov pripraviti.


Ohsirnije opisivanje ovoga načina odgojivanja gnjetela bi me predaleko
odvelo od moje prave nakane, te si pridržajem, da o toj vrlednoj
struk! drugom j)rilikom Što pobliže rečem.


Kako sam već napried napomenuo, hranise se ovi gnjeteli na posebnih
hranilištih sa pšenicom; ova hranllišta imala su pak joŠ i txx svrhu,
da gujetelom u slučaju, kad bi ih koja grabežljiva ptica x^otjerala, ili im
druga koja pogibelj prletlla, dobar zaklon i skrovlšte budu, s toga su ove
obično cetverokxitne kolibe sa gustim granjem pokrivene bile, dočim im
je pobočne strane sačinjavalo borovo ili jelovo prutje i granje, koje se ti
zemlju zahode a ogranci jedno u drugo zapletu, tako da dosta čvrstu ogradu
sačinjavaju. Kako se koja od ovih zabodenih granah osuši i bođljike s nje
opadnu, odmah se izmieni sa drugom svježom granom, te tako su gnjeteli
u ovih kolibah pred njihovim grabežljivim neprijateljem a osobito pred jastrebom
sigurno skrovlšte imali, pa jesu li slučajno iole što prije u njih
izmakli, to ih gonitelji ni opaziti nemogahu.


Takova jedna u tti svrhu odsječena i kod jedne kolibe u zemlju zabodena
jelova grana pobudi pozornost moga principala šumai´a St. u velikoj
mjeri, jer dočim se sve druge zabodene grane za njeko vrieme sasušiše i
s drugimi se izmieniti moradoše, ostade ova jedna uvjek sasvim zelena. To
trajaše od pi-oljetja 1863. počam sve do u žestoko ljeto, i mi, t. j . moj
šumar, šum. pristav i ja, koji smo svaki dan k toj grani polazili, da se
na tom i-iedkom prirodnom pojavu naužijemo, mišljasmo jamačno, da će nam
ljeto sa svojom intexislvnom sunčanom žegom utamaniti pobudjenu nam nadu.
Ali isto toliko, koli joj ljeto naškodilo nije, nenaškodi joj ni jesen, pa ni
sama ciča zima nemogaše utamaniti tu prosto u zemlju zabodjenu granu,
koju smo, smatrajući ju njekim Čudom, osobitom pomnjom Čuvali; a u budućem
proljeću bijaše nam još i ta radost podieljena, da. smo mogli viditi
ju i pupke terati. Ali ovo bijaše i naša posljednja radost, jer dojduće žesfoko
i suho vrieme, koje je nastupilo baš onda, kad bi najnuždnija kiša
bila, porazi ne samo našu već primljenu granu, nego i mnoge druge nasade
i šumske kulture. — Svakako jest pako to velika riedkost i čudnovati po