DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 160 ~
(Upliv šumah bleiogonce kao i cniogoHce na množinu
kiše i na sadržaj vlage u zraku.) (Iz šumarsko.g časopisa pHaj.-´)
Akademiji znanosti u Parizu predložio je nedavno M. Fautra t uspjeh
svojih meteorologičkih istraživanja ^ koja je od g. 1803, po^amSi pređuzeo
n štimah Hallat i Ermenovill u svrhu, da prouči i pronađje upliv šumah
u obće na razdieljenje kišne množine i na stupanj vlage u zraku, te nam
sliedeei kratki pregled dosta jasno pokazuje, u koliko Sume bielogorieacrnogoriea na vodenu pani djeluju, istu u sebe primaju i u sebi sudržavajuj
a uspjeh kiše pako s tun preinaeujn, što ne samo da veći dio iste


još u svom vršku izhlapljuju, nego i uzdržavaju.


1. Relativna vlaga,
(Srednji stupanj vlage u zraku označen je u stotini.)Đo 300 m.


Nad šuDo
300 m. Nad šuDo
300 m.


U borovoj


mom bielo-od šume mom erno-od šume izvan bo


šumi 92


gori com udaljeno garicom udaljeno rove šume


Mjesec metra iz


122 metra iznad jed104
metra iznad jediznad
jed


nad mor


iznad mornake
moriznad
üior-nake mornake
mor


ske razine


ske raxine ske razine ske razine ske razine ske razine


187G
Kolovoz 56 54 49 44 — —
IbUJan 77 75 68 61 — —
Listopad
Studeni
80
82
77
79
78
82 ´
72
76


— ´

Prosinae 83 81 79 75 — —


1877.


Veljača 87 84 80 71 88 71 .


O/ujak 71 68 74 79 63


m


Travanj G4 61 61 53 66 55
Svibanj 64 61 57 52 62 52
Lipanj 59 65 53 48 57 48
Srpanj 65 60 58 49 06 49


U klip no j 788 1 755 73!) 664 417 338


P 0 i 3 r i e k 0


71.« 1 68.« 67.1 1 ßO-.i 69., 50 3


razlika kod bielo-razlika kod erno-razlika u nntarnjo1
goriee gorice sti šume
0.« :>3 0.{ )7 0. ts


1


Iz ovih opažanja vidi sej da crnogoriea na sadržaj vlage vet5i npllv
ima, nego bielogoriea, te kad bi dakle vodena para u zraku kao magla
vidljiva bila, to bi se sume n jedan magloviti oblak zavile, koji bi nad
crnogoricom mozebit nješto grišci bio^ od onoga nad bielogorieom.