DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 161 —


II. Kiša.
Množina kig
Nad šuNad
šuNad
šuNad
šumom
bielo Do 300 m. mom bielo-mom erno-Do 3(X) m. mom ernogorieom
izvan šume j;-orieom goricom izvan šuifie gorieom


Mjesec
1^2 metra iznad jed108
metra 104 metra iznad jed92
metra.
iznad mornake
mori/,
nad moriznad
mornake
mor-iznad morske
razine ske razine ske razine ske razine ske razine ske razine
m m. m/m. m/m. m/m. m/m. m/m.
Kolovoz
Kuj an
Listopad
Studeni
Prosinac
Siečanj
Velj aea
Ožujak
Travanj
Svibanj
Li|)unj
Srpanj
´ 61. 88.,
5
68,.,3
ßÖ-75
77. "
6«-..o
89,75
110.,5 64.—
94.,o
45.,.
100.-
^^.so
82, ,
66.,.
65.—
77. 6ii.—
87.,,
106.,,
00.,,
02.—
4L /
96. "
32.—
4-8
54
51
61
52
78
97
39
53
´24
60
68. 73.„.
61.-^
56.,,
64.,,
67.—
91.,.
86.,;
64.—
89.—
49....^<.
68.,5
67.,,
58..51.
.
68..^
6Ö.;;
85.—
75
58-50
85.—
47..,
71.,,
28
34
37
29
29
27
42
38
31
45
30
, -27
Ukupno 9m 901 649 848.,, 1 792.,, 392
Razlika u j:
bielo
= O.Oo
)riiog šumi
^oriei
1 m/m.
ßaziika u prilog šumi
ernogoriel
= O.Oc 6 m/m.


Ovaj in-egiisd ujedno nam potvitljuje i zbiljne dogadjaje^ koje smo
sve do danas opažali.


Od 1. kolovoza 1876. do 1- kolovoza 1877. padalo je po ovoj skrižaljki
nad gumom ernogoricon-j (borovom Sumom) kiše 848 m/m, t. j . 56
m/m višcj nego li što je izvan šume, t. j . ua prostom poljn padala; nad
sumom bielogorieom palo je 932 m/m vode, dakle za 31 m/m više nego
i2;van sume na nezasadjenom polju.


Podpunim pravom možemo dakle tvrditi, da šuma uviek više i izdašnije
kiše dobije, nego li okolišna prosta polja, i da se ovaj meteorologicki
pojav nad crnogoricom jače i obilatJje ukazuje, nego nad bielogorieom.
Nadalje predoeuje nam ova skrižaljka, da crnogoriea mnogo više kišne
vode na sebi uzdrži, dočim bielogorica na bS stot od pale kiše na tlo
propusti.


Iz toga dakle sliedi pitanje, nebi li bilo bolje, da na onih mjestib,
gdje namjeravamo na put stati Štetam , prouzroSenim kroz povodnje i prolome,
oblakab kao i kod šumskih ogojih, koje u tu svrhu preduzimljemo,
ernogoriel prednost dati s toga razloga, jer njezine guste krošnje i vrsi
znatnu množinu vode pridržavaju, te tim ranoga opustošenja, koja bi u
protivnom slučaju možebit vodom nastati mogla, zaprieei.