DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 165 —


smijuće se mlade pristave) koliko hoćete, ali ja Vam velim , da ovaj put
nisam lovački natezao> nego pripoviedah Vam istiniti dogodjaj, te rad bi
onoga vidio, koji na mom mjestu sam nebi nješto bojazljivosti pokazao/^


Još dugo zatim, pošto je P. svoju pripoviest dovršio bio, bijaže nara
ona predmet naših razgovorah i razprave, kasnije se još mnogi slični dogodjaji
pripoviedahu, svakojake hipoteze postavljaše, dok se jednom u tom
složismo, da na toj pripoviedki ipak njesfco istine biti može, poŠt-o je svaki
od nas već s izkustva znao, da zecovi usljed mienjanja vremena i vjetra
svoje ležaje promienu, a i to nam je mnogom poznato bilo, do koje savršenosti
i umjetnosti u lovu ponjeke zvjerokradice dotjeraju, i da svaka
divljao po njeke svoje zasebnosti ima, koje kad pozoran lovac utuvi i svojevremeno
koristno upotrebiti znade, mnogo mu do uspješnog lova doprinose.
Ja sam imao sam jednom priliku gledati, gdje je jedan ratar sličnim
manevrom pri oranju sa svojim bičem jednoga zeca ulovio, samo s tom
raalikom, Što je on navedeni okrug sa svojim plugom opasao, te na jednom
stao i zeca, koji je valjda samo konje pred sobom gledao, s otraga sa
svojim bičem tako sgodno ošinuo, da je zec odma na mjestu osta.o. Pripuštam
dakle prosudjenju mojih sudrugovah i prijateljah lova, da ovu pripoviest
za istinu ili za basnu drže; u obćem interesu pako mislim, da i
moji sudrugovi slične dogadjaje, od. kojih je jamačno svaki po njekoje u
svojoj j)raksi doživio^ u našem šumarskom listu medju raznirai yiesti kadkada
priobće. S—r.


(Prve šljuke.) Na gospoštiji C.— grofa K.— u Češkoj bijaše od
vajkada običaj, da se je za svaku ubijenu zvjer lovnina plaćala , koja je
dakako primjerena bila vriednosti dotične zvjeri. Samo kod šljuke bila je
iznimka, jerbo je vlastelin grof K.— osim već odmjerene lovnine onom
sretnom lovcu, kojem bi pošlo za rukom u proljeće, Čim su se pokazale
šljuke, najprvu ustrieliti i donieti mu, izvanrednu ´nagradu od 5 for. podielio.
Ova nagrada a još više i samosvjest medju mnogimi vlastelinskim!
lovci prvu šljuku na gospoštiji ubiti, bijaše obično uzrokom, da se je eiclo
šumsko osoblje od najstarijeg Šumara počam pa sve do zadnjega lugara
medjusobno natjecalo prvu Šljuku ustrieliti i uju prvi grofu đonieti te time
ga i´azveseliti. Eazumte se samo po sebi, da se kod tolikog natjecanja
mnogi smješni dogodjaji sbiše, osobito, da se slučajno jednom dogodi, da u
jedno te isto doba više njih iz raznih predielah svaki po jednu šljuku u
isti mah donese pa svaki svoju šljuku za prvu pokazati nastojaše. To natjecanje
šumskog osoblja tjeralo se napokon i dotle, da je gdjekoji Šumar
sa eielim podčinjenim osobljem u susjedne šume ili takodjer u odaljenije
srezove kradomice na lov iŠao´, gdje bi šljuke usljed povoljnijeg položaja
tla i zaklouitijeg mjesta možebit za njekoliko danah prije nalazile se, nego
u vlastitom obsegu, samo da si tim omoguće, prvu Šljuku ubiti.


S ovog natjecanja nastade naravno i-azpra ne samo medju Činovnici,
nego takodjer osobito medju nižim\šumskim osobljem, koja porodi razna
neprijateljstva, kolegijalno s|)orazumljenje ČinovniČtva poremeti, a osobito za
službu štetonosna bijaše. Višeput se je dapače dogodilo, da je u rano jutro,
dok je u grofovskom dvoru joS sve spavalo, koji od takovih nestrpljivo čekajućih
sretnih lovaeah ubijenu šljuku grofu kroz prozor u ložnicu bacio,
samo da se osigura, da mu intko drugi nepreteČe.