DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 168 —


inenutiin skiipštinarn doel^ te da tako naše mladjano šumarsko družtvo u
čim veeem broju zastupano bude.
Ona p. u. gg. članovij koji žele sudjelovati kod ovogodišnje skupštine
u Kraljevici, neka i/.vole prijaviti se najdulje do konca mjeseca srpnja


t. g. npravljajueemu odboru, dan pako obdržavanja skupštine, ujedno sa
doti<^´nim programom, priobćifci će se pravodobno putem domaćih gJasilah.
(Uplaćeni prinosi za g. 1878.) (Nastavak iz svez. II.) Gg. Fr.
Kadić 3 for., Eduard Muley 7 for, , Ivan Lippert 6 for. , Napoleon de
Atlansee 6 for., križevaćka imovna obćina 35 for., grad Karlovac 6 for./
družtveni povjerenik g. e. kr. šumarnik Zelink a u ime mnogih družtv.
članova 50 fon, g. Mio Vrbanić 3 for., Gustav Fausa 2 for., (Hinko Kopeeky
5 for., koja je svota na raćun zaostatka iz god. 1877. u iznosu
od 7 for. odpisana i tako za god. 1877. ostatak od 2 for, još 2a uplatiti
preostaje); gosp. šuinar Josip Tauber 2 for.j šum. procj. povjerenik
Vjencoslav pl. Houwalt G for., šumar Josip Stauber 2 for., šumar Milan
Antel 2 for.


(Osobne viesti.) Naimenovani su: Kralj. Šum. procj. povjerenik
g, Milan Vurdelj a i;^ Siska gradskim nadŠumarom u Požegi; umirovljeni


e. kr, šum, mjeru, asistent Eustach Keiclil gradskim šumarom u Petrinji;
šumar na knez. Tliurn-Tasisa dobru gosp. Aleksander Seliul z šumarom i
proeieniteljom kod I. banske imovne obćine; c. kr. šum. vježbenik Geiza
Horvath e. kr. šum. procj. povjerenikom u Ogulinu. — Prešao: g.
nadšuDiar gradiške imovne obeine Ferdinand Zigmundovsk i na zakladno
dobro Admond u istom svojstvu. — Umro : lugar Mate Zebić .
(Izpražnjena mjesta.) Mjesto šurnarnika sa godišnjom pltićom od
450 for.j 24 mjerova deputata. Zahtjeva se državni izpit, znanje njemačkog
i jednog slavjanskog jezika, dobar lovac; — 5 s rez ka lugarska
mjest a sa pladom od 120 for,, 24 mjerova deputata i lovninora, zahtjeva
se znanje njemačkog i jednog slavjanskog jezika. Molbenice imadu se na
upravu gospoštije Ho roden ka ii Galiciji priposlati. — Mjesta Šumarskili
pristava. Za mjerenje i uredjenje šumskog gospodarstva u
obscgu od 9000 bektarah šume traže se dva pristava. Plaća je svakomu
600 for. u got^^vom, 8 kock, metara cjepanieah mekanog drva i slobodan
stan. Po provedenom mjerenju 1 obavljenom šumsko-gospodarstvenom uredjenju
dodieliti ee se dotični šumskoj upravi na službovanje. Zahtjeva se :
dobar uspjeh svršenih naukah na kojem gumarskom učilištu i dokaz, da su
molitelji mjerenjem sa theodoJifom praktično se već bavili. Oni, koji su
državni izpit za samostahio Šumarsko gospodarenje već položili, imadu prednost.
— Molbeniee se imadu do 1. srpnja t. g. upraviti na G. Gebauera.
Šum. mjernika, za sad u Varos-Hidveg (Šomogjska županija u Ugarskoj).


„Hdlsbltt."


(Bilježke.) Obširna izviešća o parižkoj svjetskoj izložb i donosi
„Oesterreichisehe Gartenlaube" u Beču. Predplata na taj svakih 8 dana
najmanje na 24 strane izla,zeći Vist jest; na 6 mjeseci samo 2 for, zajedno
sa i)0.štarijiom.


— Ovaj naš svezak donosi medju inim i jedan oglas matema tičko
tvornice brace Zimmer iz Stuttgarta, na koju gg. hrv.