DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 169 ~
Blavoiiske šumare upos^orujemo \xz primjetlru, da su strojevi prlngotovljeni \\
toj tA´oniici i^ivrstne konstrukcije i kod mnogih šumskih upraviteljstvah i
strukovnih iičilistah u Njemačkoj i u Austriji vrlo dobro poznati. U Hrvatskoj
stoji ret^´eiia tvrdka ea kralj, gospodarsko - žumarskim učilištem u´
Križevcu u savezu.


— Ü Šumarskih krugovih vrlo dobro poznati profesor na kr. saskoj
šumarskoj akademiji u Tharandu, kr. dvorski savjetnik g. M. B. Presshn-,
dozvolio je naSem družtvu, dotiöno našim družtvenirn Članovom povlast, koja
se samo od takovog poznatog i odličnog »humskog književnika i prijatelja
zelene struke oiSekivati mogla. Gosp. profesor Pressler dozvolio je naime
svim našim družtvenirn članovom, koji si žele nabaviti njegov za Austrougarsku
posebno izdan metriöko-računarski pomočnik (liechenknecht) u
džepnom formatu i dotičnu naruČbii neposredno kod gospodina pisca najkašnje
do mjeseca kolovoza najave, kod svakih 5 komadah, koji se naruče,
3 komada na dar, tako da bi dakle jedan komad ove vrlo praktične knjige
mjesto 1 for. sam 62 novČ. stajao. Jamačno neće biti nuždno, da našim
družtvenirn Članovom ovu zaista za svakog koristnu i potrebitu knjigu jos
posebice preporuČamo ; opaziti nam je samo, da je ime pisca te knjige i
dalnji razlog, što je u jednoj godini 5 naldadah doživila, najbolje jamstvo
za njezinu praktičnu valjanost. Nadalje nam je upozoriti naše Čitatelje, da
je g. prof. Pressler pripravan i za druge šumarske knjige, koje je do sada
na svjetlo dao, sličnu povlasticu našim đrui^tvenim članovom podieliti. Za
sada obznanjujemo sliedeča djela rečenog pisca; lagljeg pregleda radi, a da
se svakoj pometnji izbjegne, dajemo ih u svom dotičnom originalnom naslovu
u njemačkom jeziku:
I- „Forstliche Cubärungstafeln nach metrischem Masse für Ocsterreich
- Ungarn zum Dienstgebrauche bei Staats-Forst-Ingenieur- und Bau wesen
von M. E. Pres s 1er, königl. sächs. Hofrath und Professor a. d.
Forstakademie zu Tharanđ etc. 5. vervollständigte Stereotyp-AuÜage 1878
mit einem Suplement zur G-eldberechnung. Preis 5. Mark.


IL „Presslers MetHscher Rechenkmecht für Oesterreich-Üngarn.
Preis nur für Vereinsmitglieder 64 kr. d. b. bei Bestellung von 5
Exemplaren pr. 1 fl. bekommt man 8 Exemplare.


in. ^.Forstliches Hilfsbüch für Schule u. Praxis, i. Tafel


werk mit Regeln und Beispielen zur vortheilhaftesten Erledigung holzwirthscbaftlicher
und technisch verwandter Messungs-, Sehätzungs-, Rechnungsund
Betriebs-Arbeiten. Mit besonderer Rücksicht auf einen volkswirth. und
forsttechn. rationellen Reinertragswaldbau . Sechste wesentl. bereicherte
Auflage; Metrisch . Geh. 6 Mark 80 Pf., Englisch], gebunden
mit Taschen 8 Mark,


lY. Des ForstL HilfsbUCh´S zweiter Theil (das Textwerk) bestehend
aus zwanglosen Heften mit dem gemeinsamen Titel: „Hauptleliren
des Forstbetriebs u. sr. Einri ch tung en", "^avon bereits
erschienen: