DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 170 —


Zli Abtb. III. : Forstzuwaebskunde mit besonderer Bezeich


nung auf den Zuwaebsbolirer und dessen Bedeutung und Amrendung iii


Bachen hokvvirfchsehafthcher Forschungs-^ SchäUungs-, Pflege- u, Nut^ungs


teehnik .. . 2 Mark ^


zu Abth. IV.: Praxis der P o r s t f i n a n z r e e h n u n g m it


Anwendung auf Waldwirthschaftsbetrleb u. Boden-, Wald- u. Servituten,


Werthschätzung. 3. Aufl. 2 Mark;


zu Abth. V.: Das H o c h w a I d s 1 d e a I der höchsten Wald- bei
höchster Bodenrente mit Instruction zur Einrichtung und Bewirthscbaftung
ehies Keviers zwecks umsichtiger Anbahnung seines Örthch vortheÜhaftesten
Hoch- und Mittelwaidbetriebes. 3 Aufl. 1 Mark 50 Ff.


— Podjedno upozornjemo nase gg. družfcveue članove, naročito pako
šiimarske i gospodarstvene urede na u ovom svezku nalazecu se objavu
glasovite tvornice strojevah Schöbler i drug iz KÖnigsteIna u Saksonskoj,
te preporučujemo ju najtoplije za lu-eđjenje pilanah na vodu ili paru pogledom
na njezin dobar glas.
(Hrvatsko šumsko sjemenje.) Javorove sjeme. Na platou
Sh-osmajerovog äetaliSta u Zagrebu nalazeća se javorova stabla (Acer pseudo
platanus) puna su ove godine najljepšeg sjemena, a slavno gradsko poglavarstvo
zagrebačko jamačno će dozvoliti na molbu uj^ravljajućeg odbora
hrv.-sJav. šumarskog družtva sakupJjanje toga sjemena. Mi upozornjemo dakle
sve gg. šamare i đružtvene članove, koji za svoja sjemeništa ili pokusališta
dobrog i klJcavog javorovog sjemena dobiti žele, da se izvole svojom
naručbom (ako samo njekoliko kJlogi-ama toga sjemena trebaju) na podpisani
upravljajući odbor obratiti, koji će im ovo sjeme na zahtjev samo uz
naračunanje odnosnog troska za sakupljivanje prij^oslati.


Nadalje umoljavamo sve naše đružtvene članove , a nax´oClto šumske
i gospodarstvene urede, da nam u interesu našeg domaćeg šumarstva izvole
javiti, da 11 i koliko sjemena će im ove godine suvišnog preostati,
kojeg bi uz umjerenu cienu di-ngom odati mogli. Mi ćemo se rado podvrći
trudu preprodaje svakovrstnog u našoj domovini dobivenog Šumskog sjemenja
koli crnogorice, toli i bielogoriee, ili ćemo im barem naznačiti dotična
mjesta, koja bi pripravna bila dotično sjemenje oduzimati ili pako
odavati. Neće biti od potrebe, da našim družtvenim članovom one mnoge
koristi razlažemo, koje bi svakom pojedinom tim uzajamnim preprodavanjem
našeg domaćeg Šumskog sjemenja pružali, ali ako hoćemo da nam ova nakana
i od dobrog uspjeha bude, neka bi izvolili naši družtveni članovi prijaviti
nam zalihu suvišnog im sjemenja kao i vrsti i kolikoću inog, kojeg
si sami pribaviti žele, uz podjednu naznaku ciene, koju za odavajuće
sjeme traže.


Upiti kao i možebitne ponude, neka se dostave upravljajućem odboru
brv.-slavon. Šumarskog družtva u Zagrebu, Ilica, broj 79 (novo).


Našim družtvenim cianovonm! (Upredmetu šum. družtva.)
Upravljajući odbor hrv.-slavon. Šumarskog družtva namjerava tečajem ove