DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1878 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 171 —


i sliedeciU godlnalv ufcemeljiM jednu anraarsk u zbirku , koja bi ne samo
ukrasila mi^n đružt.veuu prostoriju, nego ee Imati i tu daljnu svrlui, da aa
sto lakši pregled shodno ureiljena predočuje svim nadleznikom i prijateljem
zelene struke osim be;^brojnog blaga i bogatstva, koja naše domaće planine
II sebi sakrivaju, i sve proizvode naših velikih šnmah n^ druge pregleda
vriedne stvari i izvanredne predmete, te da si tim stvorimo živu sliku liepe
i obilne šumarske struke.


Ova plemenita namjera daje upravljajućem odboru punu nadu, da će
za ostvarenje te nakane naši družtveui članovi ne samo svaki pojednil sve
moguee činiti, nego da će svojski nastojati, druge sa ,šuiuarskom strukom
ma u kakovom saveza stojeće poduzetnike, trgovce i obrtnike obodriti, da
i oni po njekoje izvan naročite šumarske struke proizvedene nu ipak šumarstvo
interesirajuee predmete za tu namisljenu zbirku upravljajućem odboru
priposalju.


Osobite zaslnge oko toga mogu si steei naši šumski i gospodarstveni
uredi, kad bi napntili svoje podčinjeno sumsko-euvarsko osoblje, da prilikom
svoga službovanja ne samo svakovrstne zarezuike i metulje (leptire),
nego i sve u dotiÖnom prediebi nalazeee se vrsti kamenja i mlneralija, a
u sječinab pako razne koture (poprleko stabla prerezane komade drva) sa
izvanrednimi i normalnimi odnoSaji prlrastka, nadalje po šumarstvo škodljivih
zareznieih naeete i najedenc komade drva, kržljave izrastke (kvrge),
mlazovne tvorbe, preklj^ivanja, urastle biljke nametnice, šumske plodine i
sjemenje, šiške i raznovrstne tvorbe babuškara Itd. skupljaju i uredu predaju,
a ovaj te predmete, uz -pobliži opis okolnosti i mjesta od kuda potien,
upravljajućem odboru brv.-sIavon. šumarskog družtva u Zagrebu, lüea
broj 79 (novo) pnpošalje.


Dostavljene predmete prlobćit ćemo od slučaja do slučaja u družtvenom
listu,
Za upravljajući odbor:
S a n d t n e r, tajnik.


Dopisnica urednićtva.


Gosp. sumarn i k A. D. u D.-M. Primili smo Yas članak i donieti
ćemo ga u budućem svezku; molimo, da i nadalje na nas nezaboravite. —
Grosp. kr. šuma r J. C. u K. Već od njekog vremena nema nam ništa iz
Vašeg izvrstnog pera? — G-osp. nad šumar M. ß. u V. Srdačna hvala
na priposlanom nam, od koga smo, kako se osvjedočiti možete, nješto upotriebili.
Gosp, nad šumar F. Z. u Ng. Nadamo se, đa ćete nara još prije Vašeg
odlazka priposlati nastavale Vašeg u Iir. svczku prošle godine tiskanog
članka, te A^as molimo, da nas i u buduće obrađujete kojim strukovnim
izradkom. — Gosp. nad šumar G. P. n P. Zašto tuko tiho? zar nemate
ništa za naš list?! — Gosp. šumar i pro ej. A. S c h. u St. Vaše razprave
čitali smo, te ćemo do skoro nješto ođ njih upotrlebiti. ^ Gosp.
šuma r M. P. u K. Izvolite nam VaŠ za popunjenje natrag potražeui članak
skoro povratiti.