DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 182 —
Srednje topline godišnjili dob a i godine


milimetara.
c P-
Ime postaja
a
o
3
/3
t3
o
B
o
33
6
4
11
16
19
Na obalskom pojasa.
141
326
211
166
146
359
246
311
282
135
113
220
414
538
433
263
398
565
199
403
253
197
237
482
1100
1578
1179
761
794
1626
19
8
3V,
Na visooinali.
312
243
399
362
271
239
446
274
523
Srednje mjesečne oborine.
301
259
372
! 1421
1073
1 1533
Ime postaje
^ 2.
33
6
4
11
16
19
Na obalskom pojas«.
Ü Trdtu .
Nil Eteei .
U Šonju .,
U Zadru ..
Na Hvaru
U I)aI)rovnika
67
105
59
94
67
142
76
111
68
34
46
107
98
110
84
38
33
110
87
133
90
44
48
73
124
IIBIIS?
170 125
105 113
175
233
165
89
101
212
1151 71
168196
143109
108 64
131
240
91
133
69
128
72
92
67
174
19
8
3´A
33
6
4
11
19
Na vii50(´inali
Ü Ljubljani ,.
Xa y^avaiju .,
U Dubrovniku
Naj ve
Na obalskoiu poj
Ü TrsKi .
Na Rieci .
Ü Senju ,
U Za.lru .
Na Hviiru
n Dubrovniku
100
59
170
97 115
79 114
139! 901102
130
75
c a
asu.
množin a d
111121
103 93
68
75 „-. 99 100 ...
69|l52 200r71
:.n evn e o b ori n
136 187 123 90 96
113
93 157
e.
901421
67 113 1073
931533
88
37
14
26
19
29
70
30
12
22
17
30
94
41
12
9
17
28
75
38
20
11
22
26
65
31
8
11
12
26
125
49
17
26
21
16
92
59
34
21
31
41
137
64
20
26
36
40
92
53
14
28
35
56
50
51
23
20
25
57´
74
47
12
27
21
48
45
28
14
13
25
36
137
91
39
39
59
115
Na visočinak
19
8
3%
U Ljubljani ..
Na Zayalju...
U Gofipiou .. .
29
16
40
29
23
35
37
35
28
42
29
27
40
29
15
34 43
32.| 30
24 1 ^^>i
48
27
74
35
22
88
32
29
31
25
29
48
25
21
20
59
58
84