DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 11     <-- 11 -->        PDF

~ 183 -^


35.
Razgodaći postupak,


0 koxn, oby/iruö se na krajišku-hrvatski kras, razpravlja KaHo Peyrer, c. kr.
iDinistorijalni savjetnik u austrijskom ministcriju -i^ poljodjelstvo.


Nj em a oka je,´ a to svatko priznaje^ ne samo u šumarskoj
znanosti utrla put, jer su joj njemački šumari udarili
temelj, već joj pripada i druga velika zasluga za kulturu zemlje;
jerbo je na polju zakonarstva stvorila djelo^ što ga nije nijedan
drugi narodj ma koKko takova djela svagdje trebalo, toliko
savršena*) ni samo paizveo^ a kamo li sam stvorio, a to
je zakon o gospodarskoj uredbi zemaljskoga vlastnictva
razgodaćim postupkom. U široki obseg toga zakonodavstva
spada ne samo svaka obezteretba zemljišta, to jest
rješitba zemaljskoga posjeda feudalnik tereta, već i obćenit a
razdioba, usgloblj ivan je zemljišta, odkup služnosti
drvarenja i paše, udesba gospodarstvenih osobito
zadružni h o b a v ak a (gradjenje puteva, vodnih gradnja),
a u šumskom gospodarstvu uredba uživaćega prava, šumskih
družtva i drugih takovica, a u većem obsegu i zajedničke udesbe
i seoski zavodi (plaćanje župnika, školski vrtovi, groblja, seoski
putevi i seoski trgovi, pastirske kuće, udesbe za oplemenjivanje
stoke, studenci, vodovodi, obćinske kupelji, razsadnici
voća i šumskoga drveća i ost.) u koliko možemo takove zavode
i udesbe prigodom razgođacega postupanja utemeljiti, urediti i
popraviti; isto tako uredba ribolova, n a s e Ij i v a nj a za tiem
tja i velik dio zemaljskoga pribolj šavanja, regulacije rieka
i takovi drugi poslovi, u koliko se pri tom radi ob uredbi pravnih
napremica (odnošaja), povjeravaju se organom razgadjanja
izim slučajeva uredbe zemaljskoga vlastnictva, jerbo su se izkustvom
uvještili u takove poslove.


*) Ni englezki 5:akoni o razdiobi obćinskoga dobra, tako z^ani EIK^IOsures,
Ehiclosures Acti Gomitiission uz vrlo skiip im i tegoban postupak,
niti franeeski ob obojoskom dobru, i o služnosti drvarenja i paše ne postigoše
ni s daleka onakva ^3spjeha, kakov je postiglo njemačko zakonarstvo. Pošto,
su Engleska i Franeezka svojiml silnim! glavnieami i vrlo vrstnom radinom snagom
pučanstva na privatnih zemljiŠtib postigli višak intenzivnoga tezanja zeoilje,
to moramo tiem više zaliti, što nemaju valjanih agrarnih zakona, da pristrane zapreke
težanju na oboenitih i obeinskih zemljah i da se rieŠe kojekakovih služnosti.