DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 12     <-- 12 -->        PDF

- 184 ^
Veliki smjer toga zakona jest, uz podpuno jamstvo za
imovinske vređnoće spađajuće pojedinim osobam, obcinam i zavodom
te po mjerilu tiek vrednoca upriličiti zemaljsko vlastnietvo
tako, da bude najprikladnije mđovoljavau gospodarskim
potrebam naroda i stvarati tomu nuždne navode i udesbe. Tomu
je najuspješnije sredstvo, da se p ostave posebni organi
(glavna i posebna povjerenstva), kojim bi se povjerio
samo ta j posa o i da im se prema priedmetu potanko odmjeri
područje, koje je vrlo široko , ali zakonom na dlaku ustanovljeno,
obsižuce ponajviše predhodnim zazivo m uvjetovanu takovu
povladu, da, dok traje razgađjanje, t, j . od časa saziva
pak do onoga časa, kad se ucestnici u posvema iiredjene napremice
opet uzpostave, u svib, razgode ticućib se poslovih,
parnicah, sudbenih i upravnik mjerab i dr. povlastice običnib
sudova i upravnik oblasti imadu pripadati organom razgađjanja.


Taj je zakon u porabu došao uz najrazJicitije družtvene i
gospodarstvene napremice. Obćenitu razdiobu zapoceše uz okolnosti
koje niesu nenalike na one u našib kraškib zemljak, u
koliko se pita o napremicab vlastnictva i posjeda, i to ponajviše
na velikik zajedničkib pašuicib, primjerice u iztocnib pruskih
pokrajinah, gdje je malne propalo, vrlo kukavno gospodareće,
pučanstvo; razgadjalo se medju državnom imovinom i
svojinom veleposjednika, obcinskom i zajedničkom imovinom,
medju svojinom sborskora i zavodskom i medju seljačkim posjedom
tja do tako zvanoga malokucanina (kleinbauslera), sad po
brđinah, gdje pretežice šuma i-aste, sad ravnicom po oranicah
i livadab i po velikih pašnieih, u najnovije doba, priusglob -
Ijivanju zemljišta i pri regulaciji rudina uz najnaprednije
na uspjeh vrtlarstva nalikujuće gospodarstvene napre^
i^^i gdJ6 su zemljišta vrlo razcjepkana i gdje zemlje najviše
vriede, u Južnih pruskih pokrajinah, u Hanovru, Hessen-Kasselu,
Braunsweigu, u kraljevini saskoj, u turinžkih zemljak i drugdje.


Ne da se tajiti, da i tomu zakonodavstvu, kao svakomu
ljudskomu djelu, najpace u prvo doba, koje zahvaća tja u prošlo
stoljeće, ima štokakvih prigovora, tako se u veće prigovara nastojanju:
da se pođiele sva obćinska zemljišta, izuzam samo
obćinske šume, pri cem se je u jednu ruku Šesto premalo obaziralo
na korist obćine, a u drugu ruku zajednička imovina
i ondje, gdje bi se bio mogao neki dio, koliki treba, u