DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 15     <-- 15 -->        PDF

- 1,87


početku reforma, t. j . prije pet deset godina MU na vrlo
nizku stepenu, pak da su ijjak ti zakoni zadovoljavali ne samo
potrebam tieh pokrajina, već uza sve^jednako popravljanje postupka
i zahtjevom naprednijih pokrajina u srednjoj Njemačkoj,
te da niesu ni malo oklievali u najnovije doba, veo da su namali
i uz najbolji uspjeh uveli taj zakon i u novih pokrajinah,
poimence u Hessen-Kaselu, Slezvig-Holsteinu, te važnija načela
toga zakona tja i u Nasavi uvrstili u postupnik, koji je ondje
već postojao.


I na drugom polju zakonodavstva, poimence na polju gradjanskoga
i kaznenoga, za tiem trgovačkoga prava, tako i u
željezničkom zakonarstvu prihvaćaju se savršeniji oblici, pronadjeni
u naprednih zemljah, prihvaćaju se bez oklievanja i uz
očevidan uspjeh, te cesto samo uz male promjene j upriličene
prema okolnostim, i u takovih zemljah, koje su kulturom još
nazadne. To je baš prednost dotjeranijega zakona, da uajrazlicitijim
napremicam zadovoljava ili kad se ima drugim po tom
zakonu na um ne uzetim okolnostim priudesiti, da uz dielomične
promjene i pridodatke i tiem novim napremicam lasno zadovoljava.


Ali si ne damo ni prigovarati, tobože da hoćemo njemački
zakon o razgođbi bezuvjetice onakov, kakov je u Njemačkoj
da uzvalja i na krasu. Ne obziruć se na to, što je
taj zakon u različitih njemačkih zemljah, dielomice i u različitih
pruskih pokrajinah, poimence u Hanoverskoj, Heskoj, Nasavskoj,
i u kraljevini saskoj, u Braunsweigu i turinžkili zemljak,
prema okolnostim sgodno preuprilicen, proučili smo i mi
te različite zakonske ustanove u smjer uporabe u cislitav skih
zemljak, i naišli smo na mane i nedostatke, koji vrednoću
toga zakona, ucjelice smatrajuć ga, samo nešto umaljuju,
ali bi pri uporabi u austrijskih okolnostih puno grdji izilazili,
te se dakako moraju ukloniti. Samo se sobom kaže, da će veće
preinake i dodatci trebati u krajini osobito u propisih o regulaciji
zajedničke imovine, koja će iza razdiobe preostati te u
postupku i dr. Neposredna uveđb a tudjega zakona u drugoj
zemlji, ne uzev na um druge u toj zemlji postojeće zakone,
udesbe i druge osobitosti, ne može se nigda preporučiti; tuj se
može samo ob priudesbi takovih zakona govoriti, uzev pomno
na um napremice i potrebe zemlje. U tom smislu valja dakle