DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 16     <-- 16 -->        PDF

- 18& -´
naše prieđloge shvaćati, u koliko kratkoći za volju velimo, da
se radi ob uvedbi sjeveroujemackoga razgođaćega postupka.


Još nam je u istom smislu napomenuti tri druga prigovora
razgodaćemu postupku , koji je jedincat u sjevernih njemačkih
zemljah, prvi naime, da u kraških pokrajinah nema onih
jnristicno i tehnicno izvještbanih organa, što ih taj sjeveronjemacki
postupak zahtieva, drugi, da siromašne zemlje ne mogu
smoći troškova toga postupka, napokon da tomu postupku sbog
nuždne veće točnosti izvadjanja, kako će se podpunoma obaviti
u svih obćinah, treba premnogo vremena, docim na krasu
mnoge napremice^ osobito ona , da se spasi ono malo još preostale
šume, te pogibelj posvemašnje opustošbe i ogoljaja tla
zahtievaju puno brži postupak. Mi ćemo prva dva, prigovora,
kad uzmemo raspravljati ob izvedbenih organih i o troskovih,
bolje na um uzeti. Znamenitost trećega prigovora priznajemo
takodjer. Mogli bi se ukloniti tomu prigoyoru uyedbom provi


zorija, 0 kojih ćemo takodjer malo niže govoriti, kad uzmemo
potanje predoćavati razgodaći postupak; napokon hoće se svakoj
ukonitoj mjeri, koju bismo izluSenu iz skupine reforma, saciBJavajućih
razgodaći postupak, posebice izvoditi hćeli,- takodjer
duže vi´emena, da se posvema obavi, ali je to baš osobitost razgođaćega
postupka, da više različitih mierä obuhvaća i jednim
jeditim postupkom obavlja, a baš po tom osjegurava mu se
puno bolji uspjeh i dolazi se brže i o manjem trošku do cilja,
nego li kad bi se predloženim i u Austriji došle pokušanim
načinom izvodile samo pojedine mjere razgođaćega postupka.
Tomu će nam ocivjestan dokaz biti, uzporedimo li došle postignute
uspjehe agrarnih reforma u Austriji i Pruskoj.
U obima državama spoznadoše još u prošlom stoljeću, da treba
reforma, ovdje i ondje istim načinom postalomu, zajedničkomu
uživanju zemlje i drugim nedostatnim udesbam napremica zemaljskoga
vlastnictva, ovdje i ondje nastojahu gotovo u ist o
doba i istimi mjerami doskočiti nevolji.


U Austriji zapovidjelo g. 1768. (i opet g. 1780.), neka se
svi obćinskipašnici podiele.; Prusija izdala g. 1769. isto takovu
zapovieđ. Ali ni u jednoj ni u drugoj državi ne poslušaše te
zapoviedi, jer je, kako Roscher^´O klasičnim načinom predočava,


*) Narodno gospodarstvo ratarstva g. 1867. str. 265 i poviest aarodnoga
gospodarstva str. 400.