DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 17     <-- 17 -->        PDF

~ 189 ^


zakonodavna gorljivost daleko prestigla bila zdrav razvitak napremica,
a izim toga ne pobrinuše se ni za kakvu udesbu, da
se zapoviedi prema gospodarskoj koristi valjano izvode. U
Pruskoj doskočilo tomu nedostatku redom ob obćenitoj razdiobi,
izdanim na 7. lipnja 1821. i nalikimi zakoni uvedši razgodaći
postupak i sve mu koristne udesbe. Po tom postigoše podpun
uspjeh, docim a Austriji ni danas većim dielom nije postignut
naum Terezijanskih zakona. Ali puno važniji od jednostavne
izvedbe diobenoga zakona jest nači n izvedbe . U Austriji
počinilo se cesto poljskomu i šumskomu gospodarstvu obavkom
obcenite razdiobe^ gdje je koja pojedina obćina izvedbu te mjere
sbilja prihvatila, podpunim razsulom obćinskoga i zadružnoga
imetka, u novije doba dapače zatorom velikoga diela obćinskih
i zadružnih šuma, te ludim razcjepkaje m svakomu posjedu
spadajućih komada zemlja, za tiem nebrigom za nuždne zajedničke
uđešaje glede razmeđjbe polja, glede puteva i vodenih
gradnja i dr. t. više štete nego li koristi. Isto takovim žalostnim
posljedicam kiiv je u mnogih sluöajevih, u nas posamce
izveden, odkup šumskih služnosti. Usglobljivanje zemalja, regulacija
zajedničkih prava, gradnja poljskih puteva i sve takove
reforme niesu još ni u jednoj austrijskoj zemlji došle na vršaj.
Nasuprot postigoše sjeveronjemackim razgodaćim postupkom na
polju svieh tieh reforma, kako već prije predocismo, makar i
polagano te mučno", a ono to sjegurnije sjajan uspjeh. Docim
je u hanoverskom kraljestvu razgodaćim postupkom od godine
1834. do 1868. gotovo 1,900.000 rali obćinske zemlje postalo
posebnickom svojinom i docim uz to zemljišta usglobiše i sve
s tiem poslom skopčane udesbe izvedože, ostade u milanskoj
pokrajini još za Marije Terezije Josipoan IL izdana zapovied^
da se obćinske zemlje podiele ili prodadu, toli neuzspjesnom,
da je (po Roscheru) tja g. 1867. u sondrijskoj provinciji od 6
milijuna četvornih mjerača jedva 426.000 mjerača postalo posebnickom
svojinom.


Ovim spisom kanimo, svejednako držeć na umu pronalazke
i priedloge Veselove, obilatije progovoriti: 1. kako bi
uredjujuć napremice vlastnictva u hrvatskoj krajini imali udesiti
razgodaći postupak, 2. ob" organih, kojim bi imali povjeriti
izvedbu, 3. o namaku novčanih sredstva, napokon 4. o nuždnih
zakonik.


14