DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 19     <-- 19 -->        PDF

~ 191


olankom 19., 20. i 21. Takovim načinom postali novi vlastnici,
poimence seoske obćine i manje šumske zadruge, više bi marili
za koiisti iz sume i većim bi pregnućem zasvjedocavali svoju
yl^stnißku brigu, cim se iinovinske obćine ne odlikuju^ a gospodarsko
bi osoblje novim vlastnikom nadomještalo višu šumarsku
uvjđjavnost. Eješitba pitanja, ne bi li se im^o jedan dio
šuma izlučiti i ne obterećenom svojinom imovinske obćine
gtvoriti, a prihod iz te šume namienjti smjerovom veće zajednice
(današnje imovinske obćine) mora se prepustiti točnijemu
prosudjivanju pojedinih slučajeva. Takovo pravo neka si priđrže
one imovinske obćine, kojim će podmiriv šumskimi dielovi
potrebe seoskih obćina i obitelji, koje su vlastne uživati šumUj
preostati još toliko šumskih kotara, dosta velikih i zaklonjenih,
dosta sglobitih i takovih, da se mogu od njih valjana gospodarstva
upriličiti i da njim, obazrevši se na druge napremice
pojedinih imovinskih obćina mogu uspješno upravljati samostalni
šumarski činovnici, kojim će se taj posao povjeriti. —
Tvorna ideja, štono je povodom bila postanku imovinskih obćina,
postala bi pridržajem ne obterećenih šuma imovinski h
obćin a čvrstim temeljem budućemu naprednomu razvitku te
zajednice.


0 drugom pitanju., da li po istom zakonu izlučene državn
e šum e imadu biti priedmetom razgodaćega postupka,
razpravljat ćemo kašnje. Za glavnu razdiobu nije to pitanje od
velike vrednoće.


Provizoriji.


Sama glavna razdioba imat će se možda češće smatrati
samo provizorijem, koji se stvara, uz pridržaj kašnje regulacije
pravnih napremica putem posebnih razdioba, privremenom
diobom zemalja po različitih obćinah s toga, da se zaprieče
razpre medju pojedinimi obćinami, ili da se osigura medjutimno
pravo drvarenja i paše različitih obćina na priepornih, došle
zajednički uživanih zemljištih, ili da se pristrane od poljodjelstva
osobito od šumskoga gospodarstva štete, kojih se bojimo,
U isti smjer mogu se prema okolnostim stvoriti i posve drugi
provizoriji već prigodom glavne razdiobe, koja će tomu najviše
puti povodom biti, kao i u svaki kašnji mah razgadjanja, čim
nastane nužda, da se poemu dieliti zemljišta, ođkupljivati ili