DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 20     <-- 20 -->        PDF

-^ 192 —


uredjivati zajednička prava, đocim se s neuklonivih zapreka nije
nadati skoru đocetku razgode. Nijedan drugi postupak nije toli
u prilog stvaranju takovih sgodnih, gospodarskim napremicam
priiagodjenik, provizorija, kao što je baš razgodaći postupak,
jerbo niti sudovi, niti politične, niti druge oblasti, kojim se
drugda takove provizorijske udesbe povjeravaju, neimađu toliko
stručne snage, koliko razgodaće oblasti, a još manje imadu
stvarajuć takove provizorije, onaj konaßni smjer, za kojim razgodba
ide, toli točno na umu, kao spomenute oblasti, a to je
gospodarsk a regulacija zemaljskoga vlastnictva. Od tud polieže,
da je svaki po drugih organih stvoreni provizorij ono,
što bi se brvatski moglo reci: „povremeno, nikad razkrpljeno!",
dalde malone svaki put uredba, koja, potraje li dugo, pravne
napremice pomete a gospodarstvu više donosi štete nego li
koristi.


S toga razloga brine se sjeveronjemacki zakon o razgodaćem
postupku osobitom brigom za provizorij to u obranu
šumskoga gospodarstva, da zaprieČi opustošivanje šume, to u
obranu ratarstva, da primjerice zaprieci zanemarivanje gnojitbe
i mekoćenja pod razgodaći postupak, dopalib polja, dok razprava
traje, budući razgodniin organom podjeljuje velike povlastice u
smjer održavanja i izvodjenja provizorija, dapače i obilato pravo
kažnjenja, propisujuć i druge mjere u tom smislu.


Takove su privremene naredbe uz napremice u brvatskoslavonskoj
krajini, kako ih predočava g. Veseli osobito u to
ime- da se spase ostanci šume na krasu i da se zaprieci dalje
ogolećivanje, i pošto ih toli izdašnih nema ni u šumskom ni u
drugom kojem zakonu, već samo u razgođaćem postupku,
upravo životnim pitanjem za uspjeh zagajivanja krasa, i tako
sudimo, da tiem razlaganjem posvema pobismo prigovore, kojim
bi se navaljivati moglo na razgodaći postupak.


Posebna razdioba.


Kad je već koji obćinski ili seoski kotar, kako opisasmo,
glavnom razdiobom stvoren, ili kad glavne razdiobe i ne treba,
jer je kotar i onako već ljudski zaokružen, ili kad se glavnoj
razdiobi druge zapreke i primisalja opoprecuju, onda zapocimlje
posebna razdioba. Ali nije izkljuceno, da se medju pojedinim!
obćinami nastave one razgode, koje za glavne razdiobe