DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 21     <-- 21 -->        PDF

~ 193


niesu posvema dokončane, primjerice, da se ktićne zemlje stanovnika
drugih kotara (stranaca) istom na posebnoj razdiobi
zamiene za druge kucne zemlje u inih obćinah, ili da se te
kućne zemlje bar premjeste na međju tuđje obćine, obcinske
pako medje da se istom na temelju posljedaka različitih u spoju
stojećih posebnih razdioba urede iznovice. I tuj bit će često
probitačno, posebnom razdiobom u obćini započeti, te istom za
njezina tieka latit se glavne razdiobe i drugih nagodaba sa susjednimi
obćinami, gdje sami izvođni organi istom na temelju
obavljanja posebne diobe dokapaju se točnijega poznavanja napremica
i nuždna uzdavanja obćine, da mogu lakše obaviti
glavnu razdiobu.


U smjer posebne razdiobe smatramo zajedničkom sglobinom,
koju valja porazdieliti, sve zemlje u obćinskom ili seoskom
kotaru, što u razgodu spadaju, to obcinske i zajedničke
(pašnike, šume, pustinje), to ukupne kućanske zemlje. Iznimamo
slobodn a zemljišta (voćai-e, vinograde, dudike, ne obterećene
šume i đr.), koje samo uza slobodnu privolu posjednika zamieniti
smiemOj a o tom pitanju odlučuje se istom u kasniji mah
razgodaćega postupka, kad vec bolje razabiremo korist ili nekorist
zamjene i takovih zemalja i kad je vlastnikom takovih
zemalja lakše izabirati.


Postupak posebne razdiobe đieli se na tri dieia^ u prvi
dio spadaju pripravljaća uredovanja, posebice obćenite
razprave, izvidba i irstanova pravnih napremica i veličine posjeđ.
a, dakle i odluke o razprah, koje se toga tiču, ako ne bi
probitačnije bilo, koju odluku odgoditi na kasniji mah razgođaćega
postupka; drug i je dio izradba obćenitoga nacrta pologe;
treći je napokon prava razgodaca ili razdjelaća
osnov a i izvedba te osnove, dakle i doznaka zemljišta novim
posjednikom i obava svieh nuždnih udešaja, da se novi posjedi
i novi posjednici nadju u posve uredjenih napremicaL


Kako su već napremice u pojedinih obćinah \aše manje
jednostavne ili zamršene, tako će se i različiti dielovi postupka
sad više, sad manje oduljivati i jedan u drugi zasizati; često
ćemo morati gdješto već u prvi mah ustanoviti, čemu bi red
bio, kad se uzme udešivati osnova pologe i razdiobe, morat
ćemo izvedbu nacrta pologe i procjene spojiti i tako drugo štošta,
jerbo se postupak uploške što pružnijim načinom prilago