DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 23     <-- 23 -->        PDF

-— 195 —.


cjenbena yrednoca tieh zemalja na pojedince, koji su ih vlastni
uživati, po omjeru dosadašnjeg im prava uživanja i pribraja
se procjenbenoj vređnoći kućnih im zemalja. Procjenbena vrednoća
kućnih zemalja i po gornjem mjerilu ustanovljena vrednoća
uživaćega prava svakoga pojedinoga posjednika, to je sve po^
sjednikovo tražbeno pravo, po kojem mu pripada dio na novoj
razdiobi zemalja i doznaci uživaćih prava na obćinskih zemljak,
koje se ne će razđieliti.


Pri tom se ne smie s uma smetnuti, da i obćine budući
takove i budući ußestnice uživanja traže svoje pravOj i da im
se moraju sva prava doznakom-ne obterećena obćinskoga imetka
nadoknaditi, tako i gorivo i gradivo za sve javne sgrade i zavode,
poimence za crkve, župnicke dvorove, škole, javne ceste,
mostove, vodovode, napokon za sve uz koji mu drago naslov i
kakvim mu drago oblikom u obćinsku blagajnu davane novčane
prihode od obćinskoga dobra i drugih prava. Sva ta prava i
sve te užitke obćine treba procieniti i po tom ustanoviti tražbeno
pravo obćine. Kako valja obćine odštetiti, o tom ćemo
kasnije govoriti.


Ovdje predočenim u razgodaćem postupku običnim načinom
procjene zemalja uvršćujuć ju u vrednotne razrede obavlja
se brže i sjegurnije pravedna ustanovba vrednoće, nego li običnom
procjenom pojedinih zemljišta, kakova je propisana drugim
postupkom, kakovu primjerice zahtieva zakon od 8. lipnja 1871.
odredjujući, kako se imadu ustanoviti odkupne ciene za okljucke
u šumi i za drugo. Taj način ustanovbe vrednoća pronašao je
Thae r i došao je kasnije u porabu pri katastralnih procjenah,
te s toga uvještbami cjenilac (boniteur) ne će. ni u krajini naići
na bog zna kakve potežkoće, samo se ta ustanovba vrednoće
u razgodaći postupak, gdje se radi o promjeni imovine, mora
obavljati puno većom točnošću i dielomice po posve drugih näcelih,
nego li to biva pri katastralnoj procjeni, da se
mogu na um uzeti i najmanje razlike vrednoća, s toga može
katastralna procjena razgodaćemu postupku samo ondje rabiti,
gdje su se posjednici tako nagodili. U razgodaćem postupku
iina redovito više vrednotnih razreda za svaku vrst zemalja,
ali se samo oni razredi u predocaj meću, u koji zemljišta dotične
obćine posvema pristaju.


liiamimmmmmtiimmmmmimmimmšmmmmamKtm