DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 196 —


Nacrt pologe.
Drixgim dielom postupka, izvedbom obćenitoga nacrt a
pologe izpnnit će se sustavnim načinom mnogi priedlozi
i želje, što ili je Yeseli svojim spisom na javu iznio.
Prevažan je zadatak nacrta pologe najpace taj, da njim
u sglobini zemalja, koju imademo porazdieliti, bar glavnimi
okoncaji ustanovimo i predočimo buduće kulturne vrsti
položajem i medjami, ponapose dakle, što je po zagajivanje
krasa važno i odluSno, da opredielimo one površine, koje u napredak
imadu šumom biti. Valjat će dapače, da se razgođaćim
organom, dokle traje razgodaći postupak, povjeri štokoje
uredovanje po šumskom gakonu, najpace bi ti organi imali namab
izlučivati branjenice a glede tieh trebalo bi dati, da se
sastave zabranski propisi. I te ćemo razgodaće mjere puno sjegurnije
i brže nego li ikada kašnje obaviti u taj mali postupanja,
kad je još ukupna sglobina zemalja ne podieljena, kad
dakle još ne nailazimo ni na kakve prigovore vlastnika, gdje
bismo bćeli koju stanovitu zemlju pod običnu Sumu ili pod
branjenicu uzeti. Pitanje, ima li se koja šuma branjenicom
smatrati, odlučuje mnogo i o vrednoći joj^ ima se dakle pri
razgodaćem postupku prije riešiti, nego li se zemlje iznovice
pođiele.
Drugi je zadatak nacrtivanja pologe, da se za onu sglobinu
zemalja, koju treba podieliti, iznovice osnuje mrež a puteva
i vodnik gradnja i da se prema toj mreži iznovice
pozakotare rudine. Vještaku ne treba potanjega razlaganja,
da namak uvidi, koli je jednostavnije tiem načinom odmjeriti,
gdje trebaju putevi, gdje li vodne gradnje, koli se valjano sve
to udesiti može, kad se ne trebaš obazirati ni na vlastnika ni
na medje čije imovine, već sve to prije nove razdiobe odbadaš
i izlučuješ iz ukupn e sglobine bez ikakve razvlastbe i odštete,
te nove dielove posjeda tako razporedjuješ, da svakomu medje
dopanu do prije već odbodena puta ili do bilo kakve vodotečine
ili jarka. *) Mreža puteva ima se, gdje iole možemo i gdje
ti putevi stalni ostaju i po šumah, te po planinab i pašnicih
(progonih) namah osnovati, što je osobito po zagajivanje krasa
prevažno.


*) Sravni piščevo predavanje u priobčajih donjo-austrijskoga gospodar"


e^oga druztva ,1874.: „Natapanje i izsušba spojene sa usgJobom´*.