DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1878 str. 25     <-- 25 -->        PDF

^mmmmmmmm


~ 197 —


Još je zadatak nacrtavanja pologe, da se izim seoskih i
poljskih puteva uzmu na um i druge zajedničke udesbe i zavodi,
kojimi se unapređjuje boljak obćine te uprilicuje nutrina
sela, koje su napokon nuždne boljemu obradjivanju zemalja, u
koliko nam je za takove udesbe i zavode na iznovicnoj razdiobi
izlučiti nuždno zemljište, ili glede njih prihvatiti druge kakove
ustanove, 0 tom ćemo potla potanje govoriti.


Pravo ima njemačko zakonodavstvo, što nacrtu pologe
posvećuje najveću pomnju i brigu. G-ospodarske napremice,
kakve će se iznovice stvoriti nacrtom pologe, nova ustanova
težatnih vrsti: oranica, luka (livada) i šuma, podobe i medje
pojedinih zemljišta, nova zakotarba polja (njiva) u rudine, velik
đio seoskih, poljskih i šumskih puteva i svieh vodnih gradnja
ostat će Bog zna dokle gotovo takov, kakov se sada upriliči.
Radi se dakle o nadobnostih i prilikah, koje imadu trajati čitav
a stoljeća , i o kojih uspjehu visi blagostanje obćina.
Osnivanje takovih nacrta pologe, kojim se rješavaju važna
vodna i šumska pitanja, povjerava se posebice za taj posao
izučenim tehnikom a u svakom slučaju treba, da viša oblast
izpita i odobri svaki takov nacrt ili posebice, ili k jednu
uz ukupnu osnovu izvedbe.


Na kras u je to najvažniji uslov zagajivanjuj da se vješto
nastavi nacrt pologej osobito da se sgodno razrede težatne vrsti
zemlje i da se valjano osnuju poljski i šumski putevi.


Nova razdioba zemljištnoga posjeda.


Jezgrom je razgode treć i dio razgodaćega postupka, naime
nova razdioba ukupnih zemalja u kotaru obćine
, koje se u taj smjer smatraju usglobljenim zajedničkim
posjedom, dakle razgodnai diobena osnova.


Zadatak je tomu dielu razgodaćega postupka, da na mjesto
dosadašnjih nesgodnih vlastničkih napremica nastupe nove gospodarske
vlastničke kategorije, naime: a) da se za zajedničke
udesbe, nove puteve i vodne gradnje, za različite druge obćmske
smjerove i obćinske zavode, te za obćinsko gospodarstvo
iz sglobine bezplatic e dade zemlje, da se dakle stvori prava
od služnosti prosta imovina obćine i obćinskih zavoda; b) da
se državna šuma izluči iz ukupne sglobine. a da nema u njoj
oključaka ni na njoj služnosti, te da se pod državnu šumu